Kategorier
Vad är ett folkbibliotek?

Rena snurren?

I BBL nr 10, 2010 kan man läsa om biblioteket i Bredäng som tvingades stänga på grund av ungdomsbråk. När man nu öppnar igen så är det med fast personal, ett undantag från principen i Stockholm, att alla personal ska rotera mellan biblioteken. Förhoppningsvis kommer detta att leda till fler avsteg från denna förödande princip. Det vet ju var och en som jobbar på bibliotek att den fasta personalen är det som ger verksamheten stabilitet, kvalité, långsiktighet och förankring i lokalsamhället. Ju mindre biblioteket är desto viktigare är personalen och dess engagemang i lokalsamhället. Community librarianship (kom gärna med ett bra svenskt begrepp!), en biblioteksverksamhet med socialt ansvar, förutsätter en personal som väl känner bibliotekets närområde och deltar i lokala samarbeten och nätverk och har ett personligt förhållande till så många besökare som möjligt.
Bibliotek ska vara personligt men inte privat!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Vad är ett folkbibliotek?

Det relevanta folkbiblioteket

Inför bissalongen är det läge att påminna om denna bisartikel ”Det relevanta folkbiblioteket” av Lena Lundgren.