40 år efter bokbålen i Chile

Se länken till Sveriges radio:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5642244

Kategorier
Finland Forum för levande historia historieskrivning

Segrarna skriver historia

När jag läser Richard Pipes skildring av sovjet-
kommunismens uppgång och fall (Communism – a history, 2001) slås jag ju av dess ensidighet. I en kortare översikt av andra länder utanför Östeuropa nämns kuppen i Chile (se tidigare blogginlägg). Inget om CIA:s inblandning, all skuld läggs på Allendes vänstervridna politik, en kort lakonisk kommentar bara om kuppens ”hårdhet” när den genomfördes(!).
En annan nyutkommen bok, journalisten Bjarne Stenquists om inbördeskriget i Finland (Den vita segerns svarta skugga, 2009), har väckt visst rabalder på andra sidan Östersjön. Trots att en utredning där 2006 bekräftade Stenquists siffror: 5000 vita dog i striderna, ca 30.000 ”röda” varav 5.000 i strid, 10.000 arkebuserades efter kriget, och 15.000 avled i fångläger. Syftet var att ”dra upp socialismen i Finland med rötterna”, så som skedde i Spanien och Tyskland, Grekland och Turkiet, och som senare skett t.ex. i Chile, eller Indonesien (1 miljon döda kommunister enligt NE när Suharto tog makten 1965).
Man önskar att t.ex. Forum för levande historia kunde ta upp detta till diskussion. Historieskrivningens pendel tenderar annars att slå hårt i bägge riktningar. Utan föreningar som BiS skulle den skrivningen (och nu tänker jag på bibliotekshistorien) bli ännu mer vinklad och ensidig.
Mats Myrstener

Kategorier
flyktingpolitik invandrare kvinnlig rösträtt kvinnofrågor

Chilekuppen 37 år senare

Senaste numret av tidskriften Arbetarhistoria ägnas kuppen i Chile 1973. Ung. 3.500 chilenare, kommunister, fackliga representanter och socialdemokrater, ”försvann”. 28.000 torterades och mer än 50.000 hölls som politiska fångar enl. de s.k. Rettig- och Valechkommissionerna. Samtidigt iscensattes liknande militärkupper med stöd från CIA i Bolivia, Uruguay och Argentina.
Sverige blev det land som mottog flest flyktingar från Chile. Idag har ca 47.000 personer i Sverige chilensk anknytning. Det är en speciell grupp invandrare, också därför att många bllivit bofasta i Sverige och inte tänker återvända. Det Chile som de idag kan återvända till är ganska annorlunda från det land de lämnade 1973. Inte minst är de sociala klyftorna i Chile idag enorma och de fattiga i många fall ännu fattigare idag än för 37 år sedan.
I det nya numret skriver bl.a. Stefan De Vylder om sitt arbete i Chile-kommittén, och historikern Peter Winn om den omänskliga grymhet med vilken juntan i Chile tog makten 1973. Chilenare i exil porträtteras, och arkivmaterial presenteras.
Numret kan beställas, se länken. Även den famösa tennismatchen 1975 i Båstad, som spelades inför läktare befolkade av enbart poliser, kommenteras.
(Dessutom finns nu ett stort bibliografiskt material om kvinnor och kvinnohistoria åtkomligt från hemsidan, under rubriken ”Worlds of women”. Se länk.)
Mats Myrstener