Tag Archives: bissalong

PÅMINNELSE: öppet möte om Nationell biblioteksstrategi nu på lördag

ny-svensk-biblioteksstrategiVad bör finnas i den nationella biblioteksstrategin? Vilka frågor tycker du är viktiga? Vad gör vi åt att 400 folkbibliotek har försvunnit sen 1995? Hur kan biblioteken  leva upp till bibliotekslagens förväntningar? Vad gör vi åt arbetsmiljön, sjunkande boklån och den digitala delaktigheten?

Under våren ska arbetsgruppen för den nationella biblioteksstrategin lägga fram sin fördjupade omvärldsanalys. En grupp bisare träffades i augusti 2016 och diskuterade fram ett första utkast till yttrande från BiS. Det har sedan kompletterats och vidareutvecklats. Nu ska vi ta ytterligare ett steg och försöka komma fram till vad som saknas i det material som arbetsgruppen för en nationell biblioteksstrategi hittills har producerat.

Du är välkommen att delta i BiS salong i samband med vårt årsmöte! Du behöver inte vara medlem i BiS för att delta.

Inledare: Krister Hansson, utredare och tidigare chef för Regionbibliotek Stockholm och Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun.

Lördag 11 mars kl. 13-14.30 i ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm, T-banestation Rådmansgatan

Länkar:

BiS årsmöte 2017

Nationell biblioteksstrategi – förslag till synpunkter från föreningen BiS

Vad händer med Sveriges nationella biblioteksstrategi?

Tobias Willstedt

Vinna eller försvinna? – vad behövs i en nationell biblioteksstrategi?

ny-svensk-biblioteksstrategiVälkommen till Bibliotek i Samhälles salong i samband med BiS årsmöte! Även icke medlemmar är välkomna!

Lördag 11 mars kl. 13-14.30 i ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm, T-banestation Rådmansgatan.

Under våren ska arbetsgruppen för den nationella biblioteksstrategin lägga fram sin fördjupade omvärldsanalys. En grupp bisare träffades i augusti 2016 och diskuterade fram ett första utkast till yttrande från BiS. Det har sedan kompletterats och vidareutvecklats. Nu ska vi ta ytterligare ett steg och försöka komma fram till vad som saknas i det material som arbetsgruppen för en nationell biblioteksstrategi hittills har producerat.

Inledare: Krister Hansson, utredare och tidigare chef för Regionbibliotek Stockholm och Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun.

Välkommen också till BiS årsmöte i samma lokal kl. 10-12 och 14.30-16!

Anmälan till årsmötet till lena.a.lundgren[at]gmail.com.

Engagera dig tillsammans med oss i viktiga biblioteksfrågor!

Länkar:

KB – Bibliotekssamverkan

BiS årsmöte 2017

Nationell biblioteksstrategi – förslag till synpunkter från föreningen BiS

Vad händer med Sveriges nationella biblioteksstrategi?

BiS styrelse

BiS-salong i Lund! Ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin

Hur ser dagens folkbiblioteksrum ut? När och hur är det öppet och hur samsas läsfrämjande och utbildningsinriktade verksamheter med andra kulturella aktiviteter på våra folkbibliotek? Vad innebär utvecklingen mot fler meröppna eller personallösa bibliotek för biblioteket som en demokratisk institution eller ett rum för demokrati, och för bibliotekets potential i relation till lokalsamhället och till övergripande samhälleliga strukturer och processer, till exempel gentrifiering och migration?

I samband med Bibliotek i Samhälles årsmöte den 12 mars bjuder föreningen in till salong! BiS har bjudit in två skribenter från senaste numret av tidskriften bis, Jennie Gustafsson och Lisa Engström, för ett samtal om biblioteksrummet och dess betydelse för lokalsamhället, stadsmiljön och demokratin.

Salongen äger rum på Hemgården i Lund, Kiliansgatan 11, klockan 13–14:30.

Samtalet modereras av Martin Persson, BiS, och mynnar ut i en gemensam diskussion.

Medverkande

Lisa Engström
Lisa Engström har i sin masteruppsats, Bara mera öppet? Hur meröppet förändrar biblioteket som social praktik – en användarstudie (2015), studerat meröppna bibliotek i Skåne och hur folkbiblioteket och bilden av folkbiblioteket påverkas av meröppet-utvecklingen. Lisa är nybliven doktorand på Det Informationsvidenskabelige Akademi, Köpenhamns universitet, där hon fortsätter undersöka meröppna bibliotek i ett avhandlingsprojekt. Lisa har även arbetat som bibliotekarie på det meröppna biblioteket i Klostergården, Lund.
Jennie Gustafsson
Jennie Gustafssons masteruppsats heter Kittel, hjärta eller nav: en kritisk diskursanalys av ett folkbiblioteks stadsdelsutvecklingsuppdrag (2015) och är en studie av IdéA, en mötesplats i stadsdelen Drottninghög, Helsingborg. Utifrån intervjuer med anställda och styrdokument analyserar Jennie folkbibliotekets roll i stadsutvecklingen och synliggör de språkliga processer som legitimerar och tolkar bibliotekets uppdrag. Jennie arbetar som bibliotekarie på Malmö stadsbibliotek.
Martin Persson
Martin Persson är aktiv inom BiS och en av redaktörerna för tidskriften bis. Han arbetar på Universitetsbiblioteket i Lund, men börjar i april som doktorand, också på Det Informationsvidenskabelige Akademi. Hans avhandlingsprojekt handlar om fildelning av forskningspublikationer.