Tag Archives: bis redaktion

Tycker du att det är för få bibliotekarier som hörs i debatten om bibliotek?

Gör din röst hörd och skriv eller illustrera ett bidrag till nästa nummer av tidskriften bis!

bis välkomnar alla bidrag – du behöver inte förhålla dig till ett särskilt tema. Skicka in ditt bidrag till redaktionen senast 8 november.

Mejl: tidskriftenbis[at]gmail.com

Om du är intresserad av att bli aktiv i arbetet på längre sikt så finns det också möjlighet att bidra som redaktionsmedlem i bis.

vill du vara med i redaktionen färdigt

Är du intresserad av att engagera dig mer i arbetet med tidskriften bis? Kontakta redaktionen!

 

Länkar:

Prenumerera på tidskriften bis

Tobias Willstedt

Bidra till nästa nummer av tidskriften bis!

Det händer mycket i världen just nu – i och utanför biblioteken. Blir du upprörd av privatiseringarna? Tycker du att det finns något osagt i urvalsdiskussionen? Blir du skrämd av den ökande högerextremismen i samhället?

Gör din röst hörd och skriv eller illustrera ett bidrag till nästa nummer av bis!

Tidskriften bis har länge arbetat med temanummer men nästa nummer är ett öppet nummer utan bestämt tema. Så vi välkomnar alla bidrag – du behöver inte förhålla dig till ett särskilt tema. Skicka in ditt bidrag till redaktionen senast 16 augusti.

Mejl: tidskriftenbis[at]gmail.com

vill du vara med i redaktionen färdigt

Är du intresserad av att engagera dig mer i arbetet med tidskriften bis? Kontakta redaktionen!

 

Länkar:

Prenumerera på tidskriften bis

Tobias Willstedt

Vill du vara med i tidskriften bis redaktion? Nu söker vi fler redaktionsmedlemmar

Har du intresse för biblioteks-, samhälls- och kulturfrågor? Vill du vara med och påverka innehållet i bis?

Redaktionen planerar, omvärldsbevakar, samlar in material och håller kontakten med skribenter och illustratörer. Arbetet är kreativt, roligt och omväxlande, med möjlighet att fokusera på olika delar av den redaktionella processen. Det finns goda möjligheter att själv bidra med text eller bild och att fungera som en länk mellan tidskriften och potentiella skribenter, illustratörer eller intervjupersoner.

Arbetet i redaktionsgruppen sker löpande med viss koncentration till tiden kring manusstopp. Merparten av redaktionsmötena sker via nätet, men vi försöker också träffas några gånger per år. Däremellan sker kommunikationen via mail.

Vill du vara med? Skriv till oss (tidskriftenbis[at]gmail.com) och berätta lite om dig själv, dina erfarenheter och på vilket sätt du skulle vilja delta i tidskriftsarbetet.