Kategorier
BiS föreningen

Välkommen till BiS årsmöte

BiS

inbjuder till årsmöte i Stockholm lördagen den 10 mars 2012

i Fisksätra bibliotek, Nacka

Årsmötesförhandlingar kl. 10-13 och kl. 15.30-17. Efteråt går vi ut och äter.

Kl. 13.00-15.30:

Bibliotek – tid – föränderlighet. Exemplen Fisksätra och Flemingberg

Lena Lundgren har skrivit om både Fisksätra och Flemingbergs bibliotek, två bibliotek med stora likheter men också stora skillnader. Lena samtalar med Barbro Bolonassos och Karin Andréasson om bibliotekens roll i lokalsamhället. Vi inleder med kaffe och smörgås.

Även icke medlemmar är välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som det ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen betalar resekostnader med tåg/buss upp till 500 kr. Välj billigaste varianten! Anmäl deltagande till Lena Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com . Tala om om du vill följa med och äta middag efteråt!

Välkommen!

Styrelsen

Dagordning för årsmötet

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011
 5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 7. Föreningens och tidskriftens framtid
 8. Verksamhetsplan 2012
 9. Tidskriften
 10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida
  (http://foreningenbis.com )
 11. Fastställande av budget
 12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2013
 13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 14. Val av suppleanter på 1 år
 15. Val av kassör på 1 år
 16. Val av två revisorer på 1 år
 17. Val av valberedning på 1 år
 18. Västsaharprojektet
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

”En ny förening är nödvändig” – BiS 1969 – 2009

 

Köp BiS jubileumsbok för specialpris 20 kr (ord. pris 150 kr) den 10 mars! Eller beställ genom Lena Lundgren, lena.a.lundgren@gmail.com . Då tillkommer kostnad

för porto och påse 50 kr. Glöm inte att skriva tydlig adress!

 

Tidskriften bis fick inget tidskriftsstöd för 2012, vilket medför stora problem! Vill du att bis ska leva vidare, stöd bis genom ett bidrag till pg 33 53 16-6 Föreningen Bibliotek i Samhälle. Ange Stöd till tidskriften.