Tag Archives: bis årsmöte

Efter JO-besluten: hur kan en förståelse för den svenska författningen påverka ett arbete på bibliotek utifrån en bibliotekslag?

Mellan_hyllorna_stor_emil

Föreningen BiS bjuder in till ett samtal med juristen Johan Hirschfeldt, som leds av Nick Jones (Konst- och bibliotekschef, Huddinge kommun). Under 2017 fattade JO-beslut i ett par fall om folkbibliotekens arbete med urval och medier. I samtalet försöker Johan och Nick sätta dessa beslut i ett större sammanhang, för att sedan föra tillbaka samtalet till biblioteksorganisationers och medarbetares dagliga arbete ute i kommunerna.

Johan Hirschfeldt är jurist och har bland annat varit rättschef i Statsrådsberedningen, justitiekansler och president i Svea hovrätt. Han har deltagit i många utredningsarbeten, bland annat som ledamot av Grundlagsutredningen som förberedde 2010 års ändringar av regeringsformen.

Tid: Lördag 10 mars klockan 13.00-14.30

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,

T-banestation Rådmansgatan.

Samtalet sker i anslutning till föreningen BiS årsmöte men är öppet för alla. Ingen föranmälan krävs.

Föreningen bjuder på fika till årsmötesdeltagarna och övriga åhörare från 12.30

Länkar:

BiS årsmöte 2018

Du kommer väl på BiS årsmöte?

Svartvit bild på Valfrid Palmgren sittandes i ett litet bibliotek. Färgrika och svartvita illustrationer är inkliptta på bilden så att det blir som ett kollage.

Under 2017 debatterade BiS privatiseringar, protesterade mot normaliseringen av rasism och högerextremism och bidrog med skrivelser till arbetet med Nationell biblioteksstrategi. Vi vill göra mycket mer. Vill du påverka föreningens arbete och våra prioriteringar framöver? Kom på föreningens årsmöte!

Årsmötet hålls i Stockholm lördagen den 10 mars 2018 kl. 10.00−16.00.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,

13.00-14.30 arrangerar BiS som en del av årsmötet en salong med temat privatiseringar. Salongen är öppen för alla, även för dem som inte deltar på resten av mötet.

Länkar:

Anmäl dig till årsmötet

Engagera dig i BiS styrelse

Tidigare årsmötesprotokoll

Tobias Willstedt

Save the date – BiS bjuder in till årsmöte och salong

Vad gör föreningen BiS?Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Stockholm lördagen den 10 mars 2018 kl. 10−16.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,
T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar
12−13: Lunch på egen hand.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
13−14.30: Salong! Tema: privatiseringar. Mer information publiceras närmare på BiS hemsida och på Facebook.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

För anmälan och dagordning se länk.

Länkar:

BiS årsmöte 2018 – dagordning och anmälan

Tobias Willstedt