Etikettarkiv: biblioteksavgifter

Dimmiga avgifter

I lagförslagets nionde paragraf stadgas det som enligt förslaget är lagens allra viktigaste bestämmelse:

9§ På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Trots detta första stycke får biblioteken ta ut

1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte lämnat tillbaka det som de lånat

Detta lagförslag, som hela tiden påtalas vara så användarvänligt, staplar oklarheter på varandra. I denna paragraf sägs detta med ”oavsett pibliceringsform” vara så epokgörande och viktigt. Men man tvår sina händer när det gäller hur det ska bli möjligt för biblioteken att på ett vettigt sätt kunna tillhandahålla e-böcker. Så kvarstår problemet med det luddiga begreppet ”litteratur”. Är databaser litteratur?

Detta med vad man får ta betalt för ger åxå diverse kryphål och dimridåer, så får man t ex ta betalt för litteratur som lånats in från andra länder. Detta att man i många bibliotek tar det som kallas ”reservationsvgift” är enligt denna skrivning olagligt, för nu när det mesta aviseras med e-mail eller sms så kan man ju knappast kalla det portoavgift och dessutom tar många bibliotek mer än vad ett frimärke kostar. Rimligt vore att det är så lagen ska tolkas eftersom detta med reservationsavgift är mycket orättvist. Ju mindre bibliotek man lånar på desto oftare måste man reservera för att få önskad bok. Ännu värre har det blivit med detta otyg ”flytande bestånd”.Det innebär att man aldrig kan göra som många haft för vana, vänta och se om boken är inne nästa gång. Flytande bestånd ökar alltså behovet av reservationer och fördyrar boklånandet i de fall denna orättvisa avgift finns kvar.

Man ska åxå få ta betalt i de fall det som lånats inte lämnas. Förmodar att det är övertidsavgift som avses, men som det står nu innebär det att man får ta betalt i de fall det lånade överhuvudtaget inte lämnas, däremot står det inget om förseningsvgift. Så bra då blir den avskaffad och olaglig!

Enligt förslaget är det lån från folkbibliotek som är gratis. Får andra bibliotek ta betalt?? Skolbibliotek, högskolebibliotek etc, är det fritt fram för dem att ta  betalt??

Alltså oklarheterna skockar sig som regnmolnen just nu! Månne det klarna snart?

Ingrid Atlestam

Försumlig Washington

George Washington, USA:s förste president (som man kunde se i den fina dramatiseringen om John Adams på TV), var tydligen en slarvig biblioteksbesökare, om man får tro dagens Aftonblad. Två böcker som lånades i november 1789 återlämnades aldrig, vilket man upptäckte vid en inventering av arkiven på 1930-talet!
80 år senare, när New York public library ska digitaliseras, upptäcktes försummelsen igen, och böckerna är fortfarande inte återlämnade!
Washington borde vara skyldig biblioteket 31.000 sv.kronor i förseningsavgift. En klen tröst för oss som sliter med att återkräva böcker från försumliga låntagare, rika som fattiga.
Mats Myrstener

Bättre sent än aldrig!

När jag på jobbet sorterade några lådor vi fått av framlidne LO-ekonomen Rudolf Meidner, hittade jag också en bok som tillhörde vårt bibliotek, som Meidner lånat 1997 (boken alltså).
Sedan läser jag att Gävle stadsbibliotek fått tillbaka en bok, av 68-filosofen Herbert Marcuse, som skulle återlämnats 1971! Chefen Conny Persson, en gammal BiS-medlem från förr, uppskattade att boken återlämnats, och att låntagaren säkert kände ”befrielse” (”Människans befrielse” var bokens titel), och var lättare om hjärtat.
Gamle statsministern Göran Persson sa ju med bästa pastorsrösten att ”den som står i skuld är icke fri”, och det gäller väl även försenade boklån? Så det är väl bara att stämma in med körsångarna från Asplundsrotundan på TV, som trosvisst omringar varje försumlig låntagare vid återlämningsdisken och sjunger:
”Tack för att du, lämnat tillbaka, din bok i tid! Och för att du betalar dina böter idag. För biblioteket har allt mindre pengar att röra sig med. Så dina pengar blir allt viktigare för oss.”
Nästa steg blir väl att vi får kollekthåvar som i kyrkan. För vänföreningar har vi väl redan kört? (”Bibliotekets vänner” osv….). Vad bli nästa steg: Baka bullar? Koka kaffe? Koka knäck? (”Bokbytardag” är populärt, rea bibliotekets böcker för en femma osv.).
Undrar förresten hur mycket böter man får betala på en bok som skulle återlämnats 1971? Det hade blivit en bra slant till vår allt mer slimmade verksamhet …?
(Se basketspelaren Leslie Myrthil besjungas för att han betalat TV-avgiften!)
http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/100kanslor/artikel_3835137.svd
Mats Myrstener