Kategorier
bibliotek BiS föreningen nyheter

Ändringar angående BiS årsmöte med anledning av covid-19

BiS styrelse har 22 mars fattat beslutet att föreningens årsmöte, som skulle äga rum lördag 28 mars i Lund, kommer att äga rum digitalt.

Det innebär även att salongen “Vad är nästa steg för biblioteken och biblioteksaktivismen?” kommer att ställas in. Vi hoppas kunna återkomma till ämnet, antingen genom en salong längre fram, eller genom fler texter. 

Eftersom salongen ställs in så kommer tiden för årsmötet kortas något. Ny tid är lördag 28 mars 10-12.

Ni som redan har anmält er till mötet kommer att få information om hur ni ansluter er till det digitala mötesrummet. Har du inte redan anmält dig så gör du det till: Christian Forsell, christian_forsell@telia.com

Styrelsen


Vill du engagera dig?

Det finns fortfarande tid att anmäla intresse för att sitta i BiS styrelse. Är du intresserad eller nyfiken på vad det innebär, kontakta valberedningen: Tobias Johansson, tobbepysslare@gmail.com, eller Tove Völgyi, tove.volgyi@hotmail.com.

Kategorier
BiS föreningen bis tidskriften bissalong

Save the date – BiS bjuder in till årsmöte och salong

Vad gör föreningen BiS?Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Stockholm lördagen den 10 mars 2018 kl. 10−16.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,
T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar
12−13: Lunch på egen hand.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
13−14.30: Salong! Tema: privatiseringar. Mer information publiceras närmare på BiS hemsida och på Facebook.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

För anmälan och dagordning se länk.

Länkar:

BiS årsmöte 2018 – dagordning och anmälan

Tobias Willstedt

Kategorier
bissalong

BiS bjuder in till årsmöte

BiS bjuder in till årsmöte + debatt lördagen den 15 mars i Stockholm.
Plats: ABF-huset på Sveavägen 41. Där möts vi i Hedensalen.

Årsmötesförhandlingar kl. 10 – 13 och kl. 15 – 17. Efteråt går vi ut och äter.

Kl 13 – 15: BiS Salong – Debatt
”Vad vill politiken med biblioteken?”
BiS frågar ut Tina Ehn (MP), Gunilla C Carlsson (S) och Bengt Berg (V) om vilken roll biblioteken, enligt deras mening, ska ha i samhället. Aktuella frågor inför valet i septemberr: nya bibliotekslagen, nationell bibliotekspolitik, e-boksfrågan, skolbiblioteken, satsning på lässvaga, läsfrämjande åtgärder m.m

Vi bjuder på fika! Även icke medlemmar är välkomna!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Motioner publiceras på hemsidan. Ärenden som det ej motionerats om kan upptas på dagordningen om en tredjedel av närvarande medlemmar samtycker. Föreningen betalar resekostnader med tåg/buss upp till 400 kr. Välj billigaste varianten!

Anmäl deltagande (för förtäringens skull) till Lena Lundgren, e-post lena.a.lundgren@gmail.com. I anmälan meddela om du ska delta i både årsmötet och debatten eller endast debatten.
Tala också om om du vill följa med och äta middag efteråt!
Välkommen!
Styrelsen

Dagordning för årsmötet
1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013
5. Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
7. Föreningens och tidskriftens framtid
8. Tidskriften
9. Verksamhetsplan 2014
10. Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida (URL foreningenbis.com)
11. Fastställande av budget för 2014
12. Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter för 2015
13. Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
14. Val av suppleanter på 1 år
15. Val av kassör på 1 år
16. Val av två revisorer på 1 år
17. Val av valberedning på 1 år
18. Västsaharaprojektet
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande