Kategorier
lyrik

Arbetslös på 30-talet

Den som läst Lars Ahlins Tåbb med manifestet minns att författarens alter ego bl.a. försörjer sig genom att gå runt i stugorna i arbetslöshetens 1930-tal och sälja egenhändigt skrivna dikter.

De som var ännu mer förvägna lät faktiskt trycka dessa arbetslöshetsdikter på lokala tryckerier för att sedan sälja på gatorna. Vi har flera på mitt bibliotek, och den här är tryckt i Borlänge 1934. Känslan av att vara arbetslös har nog inte förändrats så mycket sedan dess tror jag.
Varför blev min lott i världen/denna tunga vandringsstig?
Och ett hem, den lugna härden, säg varför det nekats mig?
Jag har ofta själv mig frågat/varför ödet sådant var?
Men ännu jag aldrig vågat, på den frågan ge ett svar.
Skall ej tiderna bli andra, skall det ständigt vara så?
Där en del på törnen vandra/andra skall på rosor gå
Skall det ständigt så förbliva/att när mången lider nöd
skall naturen andra giva av ett rikligt överflöd?
Svårt det är att nödgas tigga/när man arbete vill ha,
till besvär för andra ligga/för att lindra nödens lag.
Ofta blir man illa aktad, utav landets lyckobarn,
Som en giftig böld betraktad, fångad uti ”lättjans garn”

Dikten kostade enligt uppgift 25 öre, och pengarna gick till ”att lindra nöden för en arbetslös”. Kanske den tidens Situation Stockholm?
Mats Myrstener
Kategorier
rasism Sverigedemokraterna

Lösningen på problemet

Eftervalsanalysen har mest handlat om främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Tidningarna klagar och undrar hur man stoppar rasismen från att sprida sig i Sverige.
Det finns en enkel lösning på problemet: satsa mer på (riktiga) jobb, bättre skola och på mer gemensam välfärd. Då försvinner den främsta rekryteringsbasen: unga arbetslösa män. Mer folkbildning alltså, om ordet är bekant?
Och biblioteket är en given del av ett sådant upplysningsprojekt.
Mats Myrstener

Kategorier
reklam

Das Ding an sich

I Metro idag läser jag om hur man som arbetslös ska marknadsföra sig själv. ”Tänk dig att du är en tandkräm” säger Catharina Sjögren på Coach Effect, och kallar det ”reklambyråmetoden”.
Istället för att skriva långa CV med vad du gjort och vill göra, ska du bifoga snygga bilder av dig själv, tryfferade med korta slogans där man skapar en ”upplevelse” av sig själv. Några träffsäkra meningar räcker. ”Att kommunicera en produkts egenskaper är inte alls lika starkt som att berätta om den transformerande inverkan som dessa egenskaper har”, säger Sjögren.
Hur var det Marx sa: Människan blir blott en vara på kapitalismens marknad, dvs ett ting utan vare sig själ eller djupare värde. En ”tandkräm” blott och bart.
Problemet är ju bara att det finns hur många sorters tandkräm som helst att välja bland. Så den som borstar tänderna noga och ler sitt vackraste leende får ändå jobbet till sist?
Mats Myrstener

Kategorier
Vad är ett folkbibliotek?

Växande marknad, dessvärre!

Marknadföring inriktad mot ett växande kundsegment, skulle det väl heta i dagens vokabulär, kolla:
http://www.platsjournalen.se/ senaste numret (2009:39), som åxå kommer att spridas på bokmässan förutom alla vanliga exponeringsställ!

Gärna upplevelsebibliotek, men först ett rejält jobb!
Bibliotekets existensberättigande kommer alltid att vara ”Mer nytta än nöje” även i Malmö och Strängnäs!

Ingrid Atlestam

Spela roll?

För en artikel i Platsjournalen efterlystes på BIBLIST ”notiser om vad som pågår på bibliotek runt om i landet. Har ni någon speciell satsning för arbetslösa där du jobbar? Vad? Varför? Hur? Vem? ”
Alltså en chans för landets folkbibliotek att göra sin verksamhet känd för en målgrupp som borde vara prioriterad. Tre,3, personer hörde av sig! Betyder det att alla andra skiter i de arbetslösa och tycker att bibliotekariers roll och klädsel är viktigare att diskutera, än att marknadsföra bibliotekets roll i samhället?

Ingrid Atlestam

ps Hur många bibliotek håller sina besökare med Platsjournalen?