Kategorier
Folkbildning Folkrörelser valfrid palmgren

Ett obekvämt jubileum

Image

Arbetarnas bildningsförbund firar 100 år, men det är ett jubileum man inom arbetarrörelsen nog helst vill tala tyst om. I övriga Sverige torde det också passera utan stora kommentarer. Och mycket vatten har ju flutit under broarna sedan Oscar Olsson startade den första studiecirkeln i Lund 1902, och ABF grundades tio år senare.

På Svenska Dagbladets ledarsida tyckte man att det nu var dags att bevilja hundraåringen en välförtjänt folkpension. Det skulle nog många inom ”rörelsen” ockcå vilja. SvD:s Maria Ludvigsson önskade sig bildningsideal som börjar hos individen, inte i kollektivet. Studiecirkelns form kändes inte riktigt ”2010-tal”.

Tyvärr tror jag många inom biblioteksvärlden håller med henne.

Men jag tror de missat det väsentliga i den revolutionerande studieform som studiecirkeln är. I bästa fall ett samtal mellan jämlikar, där alla kommer till tals, öga mot öga, under ett klokt cirkelledarskap. Formen borde egentligen passa 2010-talet, i digital form, alldeles utmärkt. Många bokcirklar bedrivs på nätet idag just i den formen.

Men ordet ”folkbildning” har också fått en skämmig stämpel av översitteri och förmynderi som det inte alls förtjänar. I begynnelsen talade pionjärer som Rickard Sandler, som kom att personifiera ABF:s utveckling till sin avgång som ordförande 1938, och Oscar Olsson gärna högstämt om ”självkännedom”, ”självinsikt”, och ”självaktning”. Men även om att läsa på ett begrundande sätt, som Ronny Ambjörnsson menar kom från väckelserörelsen. ”Det samtal som individen för, dels inom sig själv, dels med andra individer”.

Det må låta omodernt, men är det i själva verket inte. Att känna sig själv genom andra har ända sedan Antiken varit ett folkbildningsideal. Den svenska studiecirkeln har blivit en exportsuccé, och bedrivs idag i många andra länder. Den är så självklar inom modern pedagogik att det inte ens brukar nämnas. Förmodligen har den varit lika viktig för bildningsfrågan som August Strindbergs skrifter, men knappast lika uppmärksammad.

Olof Palme talade gärna om ”studiecirkel-Sverige”. Idag besöks ABF:s olika evenemang av 5 miljoner personer om året (må vara att samma personer säkert går mer än en gång). Varför är då jubileet så obekvämt för arbetarrörelsen? Förmodligen för att de ideal pionjärerna talade om, idag ha glömts bort eller ses över axeln som gamla och förlegade. En tragisk felbedömning, men icke desto mindre.

Det har att göra med en del av socialdemokratins historia som man gärna inte vill tala om. Utbildnings- och kulturfrågor lämnades tidigt över till liberala krafter. Det fanns en grundläggande konflikt: Agitatorn August Palm misstrodde de högskoleutbildade och som han tyckte snobbiga kring Branting, och kallade dem föraktfullt ”intelligentsararna”. För honom var magfrågan viktigare, man skulle först få äta sig mätt och få en dräglig ekonomisk lön för mödan – sedan eventuellt sätta sig på kvällsskolebänken.

Redan på partikongressen 1908 avslogs därför förslag till stöd för arbetarbibliotek och arbetarfolkhögskolor, där Brunnsvik visserligen var den första men där lärare som Karl-Erik Forslund och senare Torsten Fogelkvist snarast ideologiskt var liberaler.

Undermeningen var att partiet snart ändå skulle få den politiska makten i Sverige, och då också kunna styra utbildnings- och kulturfrågorna. Riktigt så blev det dock inte. Idag saknar arbetarrörelsen, till skillnad från början av 1900-talet i stort sett press, bokförlag, skolor, nyhetsbyråer och kulturpolitik. Man är därmed i händerna på kulturmoguler som Bonniers och Stenbeck

Idéhistorikern Bernt Gustavsson har talat om tre historiska inriktningar på socialdemokratins bildningssyn. Först den borgerligt ”klassiska”, grundad på studier i klassiska språk och kultur, representerad av utbildningsministern Arthur Engberg, som många inom rörelsen, inte minst inom ABF och Brunnsvik, stod för på 1930-talet.

Den inriktning som emellertid fick mest gehör inom gräsrötterna var den nyttoinriktade ”medborgarbildningen”, som kom att utvecklas på Brunnsvik och som var av mer praktisk natur, den typ av bildning som Ronny Ambjörnsson så målande beskriver i sin bok Den skötsamme arbetaren. Den handlade inte minst om att kunna fylla i blanketter, förstå lagar, skriva mötesprotokoll, och föra kassabok. Nog så viktigt för ett parti som på 1930-talet tog över den politiska makten i hela Sverige, ända ner på kommunnivå.

Kultur- och bildningsfrågor skulle sedan liksom lösa sig av sig självt verkade man mena. Andra världskriget svetsade de stora politiska partierna samman, och efter kriget rådde närmast nationell konsensus om vad som skulle förmedlas på skola och universitet. När skolor och folkbibliotek kommunaliserades 1989 försvann också möjlighet till statlig kontroll. Kanske på gott men också, ur många aspekter, på ont.

När Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek till hösten lämnar Norra bantorget bryts en över hundra år gammal tradition. Husen, Upplandsgatan 2-4, förvaltas av Folkets Hus AB och ska bli hotell. Samma företag som förvaltar Norra latinläroverket, vars skolgård i sommar blivit ett gigantiskt öltält i regi av TV4.

Tidigt fick mag- och pengafrågorna styra inom arbetarrörelsen, med viss rätt, för motståndaren var välorganiserad, och är så än idag. Folkbildningsfrågorna ansågs nog vara lösta på 1970-talet – alla gick ju i skola och gymnasium – och folkbiblioteken och folkbildningen gick skilda vägar. Enligt min gamle lärare Åke Åberg för att man inom folkbildningen mer och mer slutade använda böcker. Bildningsbegreppet, liksom det töjbara kulturbegreppet, blev allt större och större, det kunde lika bra handla om folkmusik och korgflätning som turistspanska eller kurser i att använda skrivmaskin.

Idag är begreppet folkbildning snarast tabubelagt. Ungefär som att tala om ”klass”. För vad är en ”bildad person”? Olof Lagercrantz menade t.ex. att den mest bildade person han träffat var en åländsk fiskargubbe, en stor och egenartad filosof som inte hade läst en enda bok i hela sitt liv.

Kanske ville Lagercrantz provocera den borgerliga läsekretsen? Ungefär som Strindberg i det berömda uttalandet om att man behöver ”bränna bibliotek” då och då? Förmodligen ett av den stores mer ogenomtänkta uttalanden.

Idag när till och med kulturministern hellre talar om ”underhållning” än om kultur och folkbildning så är varje litet bidrag i motsatt riktning berömvärt. Om det nu skulle finnas någon motsättning? För vad är att ”känna sig själv” egentligen? Det bottnar i individens fördjupade kunskaper, men kan inte utvecklas annat än i sällskap av andra, så vida man inte vill bli en självbespeglande eremit i skogen.

Allt som går under ytan på det rent underhållande för stunden är nog berömvärt. Där har Arbetarnas bildningsförbund en verklig utmaning inför de kommande hundra åren. Rickard Sandlers maningsord förpliktar.

Mats Myrstener

Läs mer om ABF:s grundande, se länk

http://www.arbark.se/2012/06/abf-sa-borjade-det/

Kategorier
socialism

Socialistiskt Forum 2011

Lördag 19 november hölls för tionde året i rad Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Under en dag är hela huset fullt med föreläsningar, workshops, filmvisningar, teater, bokbord och musik som allt ämnar till att föra vår progressiva politik framåt. BiS var givetvis där och min magkänsla var att det var mer folk i huset än det någonsin varit innan. Trots hård blåst från höger finns det fortfarande ett stort intresse för socialistisk idédebatt.

Själv så hann jag med att gå på ett par seminarier under dagen. Ett av dem var ett Idésamtal om demokrati med socialdemokraterna Bengt Göransson och Lena Sommestad, Mattias Svensson från nyliberala magasinet Neo och Jesper Nilsson från vänsterradikala tankesmedjan Konflikt. Många ämnen kom upp men givetvis var frågan om valfrihet i välfärden brännande i efterdyningarna av skandalerna hos vårdkapitalisterna Carema. Panelen var alla ense om problematiken i vår nuvarande ordning även om Mattias Svensson ändå försökte frammana en bild av den gode entreprenören, närmast en hjälte, som utvecklar välfärden och bara kan existera om vi öppnar det offentliga för privat drift. Valfriheten är inom vård och skola är ju en förutsättning för att denne hjälte skall få finnas – Bengt Göransson kontrade dock med att det inte går att reducera stora kollektiva frågor till den enskildes val. Vad gäller skola och vård är det så pass viktiga frågor att alla måste få vara med att välja och påverka utvecklingen – nu frånsäger vi oss den möjligheten genom att släppa in välfärdskapitalister och reducera allt till val på individnivå. Skolan är inte enbart till för den enskilde – den har en samhällsuppgift.

Det som var uppfriskande med panelsamtalet om demokrati var att samtliga verkade tro på politikens möjligheter – det går att välja och prioritera och tillsammans skapa ett bra samhälle.

En hinner ju inte gå på alla seminarier på en dag och framförallt har ju inte alla intresserade möjligheten att komma till ABF-huset. Men nu är det ju så bra ordnat att ABF har ABF-live där ett urval av de största seminarierna är filmade och upplagda. Ta en titt här. Tyvärr har inte idésamtalet om demokrati blivit upplagt i detta nu när jag skriver detta, men förhoppningsvis kommer det att ske senare då det fanns flera intressanta trådar att nysta i utöver valfrihetsfrågan.

Tobias Willstedt

Kategorier
Folkbildning

ABF Play – en bra grej!

Jag har läst texter där folk argumenterar att internet har gjort folkbildningen överflödig. Nå – ABF, Arbetarnas bildningsförbund, verkar inte hålla med (och det gör verkligen inte jag heller, förstår inte motsättningen). Idag såg jag att ABF har öppnat sin egen ”playkanal” på internet: ABF Play. Här kan du se föreläsningar, seminarium och annat. Mycket bra initiativ tycker jag! Titta på introduktionen till kanalen här:

http://csp.picsearch.com/players/rutile.swf
Besök ABF Play.
Hoppas vi fortsättningsvis får se fler av den här typen av smarta internetprojekt från ABF.
Tobias Willstedt
Kategorier
Folkbildning miljöfrågor

Bertil Jansson 80 år

Jag hade glädjen att få vara med på födelsedagsfesten för en av folkbildningens verkliga veteraner, vars karriär gått från arbete som tonåring på bruket i Höganäs, via ABF i Malmö, och till Stockholm, där han som chef för Naturhistoriska riksmuseet fick vara med om att omvandla museet från en ganska mossig institution med uppstoppade djur i monter, till ett av Stockholms mest besökta museer, inte minst uppskattat av barn, med det fantastiska Cosmonova som kronan på verket.

En lång rad föredragshållare underhöll hela eftermiddagen, som avslutades med musik på klassiska restaurangen Gyllene Cirkeln, känd som jazzklubb på 1950- och 60-talet.
Själv berördes jag mest av den siste talaren, vänsterpartiets miljötalesman Aron Etzler, som i en nyutkommen bok varnat för att en tid av ständig tillväxt och konsumtion snart är tillända. Han hävdade att de största oljekällorna kan börja sina redan om tio år, det amerikanska forskare nu på allvar talar om som ”the peak oil”. Han menade att konsekvenserna blir oöverskådliga, eftersom inga politiker vågar föra upp frågan på agendan av rädsla för att förlora röster i kommande val. För många kommer därför oljekrisen att bli chockartad.
Han menade dock att alternativen, alltså miljökatastrofer av riktigt globala mått, om möjligt är ett ännu värre scenario.
Detta påtalades för övrigt redan 1987 av den s.k. Brundtland-kommissionen, men för döva öron. Den nämnda boken heter Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras.
BiS gratulerar Bertil, som flera gånger medverkat i tidskriften bis.
Mats Myrstener

Kategorier
boktips Folkbildning

Omkring tiggarn från Luossa

ABF-huset i Stockholm är ett folkbildningens tempel. Varje dag presenteras ett antal program, det är bara att kliva in, mycket är gratis. Igår såg jag Göran Greider, som i höstas gav ut en bok om en av arbetar- litteraturens legender, poeten Dan Andersson, diskutera i en fullsatt (500 personer) Z-sal, med Björn Ulvaeus, kompositören Sofie Livebrant, och samtalsledaren Moa Elf Karlén.
Folkbildningen måste präglas av en lidelse till ämnet, och av ”samtal” sa Bengt Göransson i presentationen. På scenen samtalades lidelsefullt om Dan Andersson och tonsättningarna av hans dikter, om renässansen som kommit i och med Sofia Karlssons skiva (där flera låtar skrivits just av Sofie Livebrant, lägg det namnet på minnet), och om det faktum att Anderssons ungdomligt sökande dikter skrevs i huvudsak under första världskriget, under en högst tumultartad tid. Kanske är det anledningen till att han nu fått ett ökat intresse igen?
Medelåldern på publiken var hög, många hade rest ner från Dalarna, där Anderssons födelsehem i Grangärde finns, nära Brunnsviks folkhögskola, som just nu kämpar för sin överlevnad. Men hur nå en yngre publik för den traditionella folkbildningen? Formerna måste kanske förändras, men två unga tjejer, Livebrant och Karlén, som var en utmärkt och påläst moderator, borgar ändå för en sorts återväxt.
Och att Dan Andersson skrev mycket annat än Till min syster och Jag väntar vid min mila, det upptäcker man i Greiders läsvärda bok. Läs den!
Mats Myrstener