Mer information om det digitala mötet

Mötet kommer att äga rum på den digitala plattformen Jitsi Meet. Du ansluter till rummet på https://meet.jit.si/bis-arsmote-2021 antingen via webbläsare (helst Chrome) eller Jitsis mobilapp, som du hittar i Google Play/Apple App Store. Anslut i god tid så att vi kan börja vid tio.

Om du är ovan är det bra att testa din utrustning på förhand genom att gå in på https://janus.conf.meetecho.com/echotest.html där du kan se din bild som sänds och höra ditt mikrofonljud studsa tillbaka. För bästa resultat så använd hörlurar och gärna ett headset. Det är också bra om du kan vara på ”mute” när du inte pratar (mikrofonsymbolen i Jitsi eller M på tangentbordet).