Engagera dig i BiS styrelse

Föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) vill på socialistisk grund – men partipolitiskt obunden – verka för ett demokratiskt samhälle och ett biblioteksväsen till för alla.  Detta arbete yttrar sig på olika sätt – föreningen är aktiv i samhällsdebatten genom vår tidskrift och andra kanaler, vi har en levande föreläsningsverksamhet och ett omfattande internationellt arbete (genom åren har vi genomfört projekt i Sydafrika, Västsahara och Palestina).Illustration med texten "komigen bibliotekarier"

Styrelsen träffas ungefär fyra gånger om året i olika delar av Sverige. För den intresserade som undrar vad som brukar avhandlas på styrelsens möten, så kan det vara en tanke att titta närmare på styrelsens protokoll som finns tillgängliga här på hemsidan.

Är du intresserad av att engagera dig i BiS styrelse? kontakta BiS valberedning representerad av Barbro Bolonassos. Mejla barbrobolonassos[at]gmail.com eller se länk nedan.

Länkar:

Kontakta valberedningen genom Barbro Bolonassos

Styrelsemötesprotokoll

Årsmötesprotokoll