BiS årsmöte 2018

Inbjudan till BiS årsmöte 2018

Föreningen Bibliotek i Samhälle håller årsmöte i Stockholm lördagen den 10 mars 2018 kl. 10−16.

Lokal: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm,
T-banestation Rådmansgatan.

10−12 och 14.30−16: Årsmötesförhandlingar
12−13: Lunch på egen hand.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före
årsmötet.
13−14.30: Salong! Tema: privatiseringar. Mer information
publiceras närmare på BiS hemsida och på Facebook.

Till salongen är även icke medlemmar välkomna!

Anmälan

Anmäl deltagande till Lena Lundgren, lena.a.lundgren[at]
gmail.com. Skriv om du vill följa med och äta middag efteråt.
 

Dagordning för årsmötet

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
 • Fastställande av dagordning
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
 • Ekonomisk rapport, bokslut och revisionsberättelse
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och kassören
 • Tidskriften bis
 • Motioner. Ev. motioner läggs ut på BiS hemsida
 • Solidaritetsfonden
 • Verksamhetsplan för 2018
 • Fastställande av budget för 2018
 • Fastställande av medlems- och prenumerationsavgifter
  för 2019
 • Val av ordinarie styrelseledamöter på 1 år
 • Val av ersättare på 1 år
 • Val av kassör på 1 år
 • Val av två revisorer på 1 år
 • Val av valberedning på 1 år
 • Val av ansvarig utgivare.
 • Övriga frågor
 • Mötet avslutas

Välkommen!

Styrelsen