Det rättvisa biblioteket – textfrågor

Hur arbetar ni på ert bibliotek? Pröva bis diskussionsfrågor!