Kategorier
wikileaks yttrandefrihet

Information still wants to be free!

Nu försöker de avslöjade makthavarna att stoppa WikiLeaks, se till exempel här om Library of Congress. Viktigt att biblioteken står upp till försvar för yttrandefriheten, se även inlägg på BIBLIST
p { margin-bottom: 0.21cm; }

Detta är nog bara början när det gäller att försöka ta makten över nätet, men som man sa när nätet var i sin linda i början på 90-talet ”information wants to be free”.

Dessvärre lär det väl läggas mer krut på att stoppa WikiLeaks och liknande siter än vad som har satsats på att stoppa barnporr, fildelning och annat mindre viktigt ur yttrandefrihetsynpunkt.
Följ utvecklingen och reagera till försvar för yttrandefriheten!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Google nätneutralitet wikileaks

Vad håller Google på med?

Vad gäller hur vi använder internet kan nog få företag sägas ha ett sådant inflytande som Google. De har de senaste åren legat bakom världsledande innovationer som Google Earth, Google Books, Google Wave (som förvisso floppade och lades ner häromdagen) och annat. Listan kan göras längre. Företaget har också varit i hetluften, till exempel för att man under en tid hjälpte diktaturen Kina att censurera internet. Nu verkar företaget vrida internet åt en riktning som vi alla bör vara på vår vakt emot.


Via Lawrence Lessigs twitter fick jag häromdagen en länk till den här artikeln i Huffington post som beskriver hur Google tillsammans med storföretaget Verizon ämnar begränsa det öppna internet i framtiden. Även DN har plockat upp nyheten och de får verkligen framtiden att låta dyster (Läs här: ”Ajöss till nätet som vi känner det”). Tydligen har Google och Verizon kommit överens om att nätneutraliteten i framtiden skall upphöra. Nätneutraliteten innebär i kort att alla internettrafik skall behandlas lika. Det är den princip som garanterar yttrandefrihet på internet: utan den principen kommer nätet i ännu högre grad än idag bli kontrollerat av företag som kommer värdera innehållet på internettrafiken. Det kommer bli lättare för företag och stater att utöva censur och begränsa medborgares tillgång till kritisk infomation som exempelvis Wikileaks. Den kinesiska modellen kommer gälla även här hos oss kanske?


Som om inte det vore nog så läser jag en väldigt intressant artikel på kulturnyheterna som ger oroväckande indikationer om vad Google vill göra med all information de ackumulerat genom sin dominerande ställning. Kolla in den här.


Tobias Willstedt

Kategorier
Facebook Internet sociala media vänsterlänkar wikileaks

Vänsterlänkar och Wikileaks

Att snabbt kunna dela och sprida information med andra är ju som bekant något av det bästa med sociala nätverk. Om du “finns” på facebook så kan vi passa på att tipsa om en användbar sida för att få och utbyta nyheter med vänstersinnade. Vänsterlänkar heter sidan och du hittar den här.

När du ändå går med i Vänsterlänkar kan du passa på att kolla in väldigt omtalade Wikileaks på facebook och ta del av deras uppdateringar och nyheter också. Så här beskriver Wikileaks sin verksamhet:

WikiLeaks is a distributed organization which publishes and analyzes information though an uncensorable approach — focusing on documents, photos and video which have political or social significance.

Our primary interests are oppressive regimes in Asia, the former Soviet bloc, Sub-Saharan Africa and the Middle East, but we also expect to be of assistance to those in the west who wish to reveal unethical behavior in their own governments and corporations.

We have received over 1.2 million documents so far from dissident communities and anonymous sources.

WikiLeaks, published by Sunshine Press, is an non-profit organization funded by human rights campaigners, investigative journalists, technologists and the general public.

Through your support we have exposed significant injustice around the world— successfully fighting off over 100 legal attacks in the process. Our work produces reforms daily and is the recipient of numerous prestigious awards, including the 2008 Index on Censorship-Economist Freedom of Expression Award as well as the 2009 Amnesty International New Media Award. We do not accept government or corporate funding. We have never compromised a source.

Här hittar du Wikileaks sida på facebook.

Tobias Willstedt