Kategorier
Svenskt Näringsliv välfärdssamhället

Med SAF vid rodret

1980 publicerades det berömda SAF-PM, som nu genomförs av Alliansen, i samband med löntagarfonds-
debatten. Här talas om privatiserad offentlig sektor, sänkta löner, större löneklyftor, individuell lönesättning, sämre sjukförsäkring, försämrad arbetsrätt, etc. Det framstod då som ren utopi, men inte nu längre.
Det publicerades i boken Med SAF vid rodret av Tomas Bresky, Jan Scherman och Ingemar Schmid 1981. Kolla om boken fortfarande finns på ditt bibliotek, det borde den göra.
SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) heter numera Svenskt näringsliv, och Högerpartiet, som alltid varit starkt lierat med näringslivet, kallas numera ”Nya moderaterna” eller ”Det nya arbetarpartiet”.
Mats Myrstener

Kategorier
boktips offentlig sektor svenska modellen välfärdssamhället

Om den svenska modellens vara eller icke vara

”Den svenska modellen har kantrat på grund av en allt större obalans mellan arbetsmarknadens parter.” (Svenskt Näringsliv). ”Den svenska modellen har brutit samman i verkligheten, men lever kvar ideologiskt.” (professor Hans de Geer), eller ”Socialdemokratin går inte längre in som garant för den starka välfärdsstaten. Därför existerar inte längre den svenska modellen.” (professor Bo Rothstein).
Läs mer om modellens uppgång och fall i professor Ann-Katrin Hatjes bok Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet utgiven av institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet. Vem myntade för övrigt begreppet ”den svenska modellen”? Jag tror det förekom första gången i utredningen ”Idrott för alla” på 1970-talet, men jag är inte helt säker. Vi får forska vidare om detta, och sluta gråta över spilld mjölk.
Mats Myrstener

Kategorier
privatisering sjukvård välfärdssamhället

Rättsröta i landstingen


En notis i tidningen fick för ett tag sen blodet att koka på mig. En invandrarkvinna skickas under flera år mellan olika avdelningar på landstinget, tills man upptäcker att hon har en hjärntumör. Då är hennes syn så försämrad att den inte går att rädda.

Man gör förstås en ”Lex Maria”-anmälning som dock inte leder någon vart. Socialstyrelsen menar att landstinget i Östergötland nu åtgärdat felen. Patienten hade ”glömts bort”. Någon ersättning för ”sveda och värk”(!) utgår inte. Och chefen för neurokirurgin vill ”inte kommentera ärendet”. Han ”har inte lust”.

Klagomålen mot de svenska landstingen ökar ständigt. Uppdrag Granskning uppmärksammade senast katastrofen inom åldrings- och demensvården. Den psykiatriska vården är sedan länge i praktiken nedlagd, och antalet psykologer och kuratorer inom skolan starkt nedskuret. Ett resultat av privatiseringar, bolagiseringar och sänka skatter. I Sörmland avslöjades precis att landstingspolitikerna där dessutom smörjt varandra med väl tilltagna bonusar. Och nedskärningarna fortsätter. Till råga på allt har ju landstingen också ansvar för länstrafiken!

Kanske dags att förstatliga landstingen också?

Bild: S:t Görans sjukhus i Stockholm, 1999 sålt till bolaget Capio AB (Wikipedia).

Mats Myrstener


Kategorier
film valrörelsen välfärdssamhället

Skattefria Andersson

Om valkampanjer förr och nu, se denna intressanta länk, med bl.a. Youtube-versioner av klassiska SAP-valfilmer som ”Per Albin svarar”, ”Wigforss inför domstolen” och ”Skattefria Andersson”.
I den sistnämnda filmen blir Stig Järrel i en dröm förpassad till sitt drömland där ingen betalar skatt. Han upptäcker dock snart att det är ett lyckoland där inget heller fungerar om man inte har en tjock plånbok, vare sig skolor, bostäder, sjukhus eller socialpolitik. För den fattige arbetaren Järrel visar sig ”lyckolandet” bara vara en chimär. För i det skattefria ”paradiset” måste man ha minst en rejäl månadslön på banken och ett fast jobb, för allt kostar pengar. Även välfärden.
Nog så aktuellt idag också.
Mats Myrstener

Kategorier
offentlig sektor välfärdssamhället

För en gemensam välfärd

Hälsa är en mänsklig rättighet, inte en kommersiell marknadsvara. Nätverket Gemensam välfärd kräver stopp för privatisering av offentliga sektorn, mer insyn och demokratisk kontroll, och går särskilt till storms mot utförsäljningen av sjukhusen i Stockholm.
Våra skattepengar ska gå till välfärd, inte till vinster i privata företag. Vi måste kunna påverka vårt arbete – som människor och medborgare, inte som kunder.
www.gemensamvalfard.se