Kategorier
Vad är en bibliotekarie?

Vår mångsidiga profession

På Röda Korsets Högskola i Stockholm den 17 april hade Föreningen Svenska informationsspecialister (SFIS) en föredragskväll där fyra bibliotekarier talade om bredden i de arbetsuppgifter en bibliotekarie/informationsspecialist kan ha. Föreläsarna inte bara berättade om sina jobb utan visade också på hur olika förutsättningarna kan vara mellan olika biblioteksverksamheter när det gäller folk-, skol-, företags-  och myndighetsbibliotek.

 

Först ut var Alma Taawo, bibliotekarie och fristående konsult inom it. Som nyutexaminerad fick hon ett vikariat på Internationella biblioteket i Stockholm. Utan att egentligen ha så stora kunskaper om webbsidor fick hon där börja jobba med att uppdatera hemsidor på bibliotekets olika språk. Genom att fråga sig fram bland kunniga kollegor som hon väljer att kalla ”gurus” klarade hon uppgiften galant. Hon insåg plötsligt att hon kunde och klarade mycket mer än hon trott. Snart föddes idén att starta ett eget företag och som konsult jobba med metadata och länkskafferier. Behovet av en sådan person har visat sig vara enormt och Alma har alltjämt fullt upp med jobb. Hon är en inspirerande föreläsare som fler bibliotek borde konsultera. Istället för ”problem” säger hon, ser hon bara ”möjligheter” i sitt arbete med biblioteken!


Den andra av kvällens föreläsare var Eva Nordin, bibliotekarie på Tensta gymnasium. Med beundransvärd energi och esprit vägleder, utbildar och tipsar hon dagligen elever och lärare. På sin arbetsplats vill Eva förmedla betydelsen av läsning där bl.a. skönlitteraturens språkutvecklande förmåga är grundläggande för att skapa medvetna elever som kan förkovra sig och ta del av högre utbildning. Den som inte har ett språk och djupare förståelse för ordens betydelse får svårt att läsa en bruksanvisning eller kunna analysera sin omgivning menar Eva. Allt fler bibliotekarier, även på högskolenivå, får idag hjälpa studenter med att skriva begriplig svenska. Från att tidigare ha arbetat mycket digitalt har Eva mer och mer börjat återgå till att arbeta med tryckt papperstext.

 

Nästa föreläsare var Maria Gustavsson, en bibliotekarie som från början tänkt bli arkeolog men som idag arbetar med informationsförsörjning till bibliotek genom företaget EBSCO. Hennes arbetsuppgifter kräver ett stort mått av flexibilitet och organisation. Företaget som arbetar med information och metadata finns över hela världen och resandet är därför en viktig del av Marias vardag. På gott och ont, som hon sa.

 

Den sista av kvällens fyra föreläsare var Elisabeth Ejemyr, bibliotekarie och informationsspecialist på advokatbyrån Vinge i Stockholm, en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Elisabeths huvudsakliga arbetsuppgift är ge service till advokater med informationssökning och omvärldsbevakning. Inom juridiken är informationsbehovet inte bara stort utan det måste också gå snabbt att skaffa fram material. Vinge har sammanlagt fyra bibliotekarier, två i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö.

 

SFIS syfte med denna kväll var att väcka intresse kring spännande frågor kring det heterogena yrket bibliotekarie/informationsspecialist. Elisabeth Ejemyr avslutade sin presentation med följande uppställning, som verkligen väl sammanfattar mångsidigheten i vårt arbete:

 

Bokinköpare

Informationsspecialist

Bokuppsättare

Lärare

Internkommunikatör

Omvärldsbevakare

Tekniker

Ensambibliotekarie

Katalogisatör

Avtalsförhandlare

Researcher

IT-expert

Ekonom

 

Annsofi Lindberg

Kategorier
Vad är en bibliotekarie?

Jag är en gammelgädda i landsflykt

Jag sitter på ett viktigt möte, ett sånt där man är tvungen att gå på ibland som kommunal tjänsteman. På det viktiga mötet diskuteras på ett ytligt plan bemötande och på ett djupare plan vår, bibliotekariernas, profession. Vi jobbar med att ge service, kan man till och med säga att vi jobbar inom ett serviceyrke? Olika röster hörs, vissa menar att ”service” är allt medan andra menar att vi inte ens borde använda ordet. Detta då vi är högt utbildade tjänstemän och det är svårt att lyfta yrkets status, och inte minst våra relativt låga löner, genom att betona ”serviceyrke”.

Själv kommer jag och tänka på Martina Montelius pjäs ”Jag är en gammelgädda i landsflykt” som jag läste på inrådan av en arbetskamrat. Huvudpersonen i pjäsen är en bitter kommunalarbetande bibliotekarie som har ett något självutplånande förhållande till sin arbetsplats. Arbetet med att ge service är inte längre en fråga om strategi eller kommunala mål utan är plötsligt avgörande på ett rent mänskligt plan.

Montelius skriver väl egentligen inte om bibliotekarier i första hand utan om ”tjänandet”. Men det är en stor fråga i ett framväxande tjänstesamhälle. Tjänster för vem och av vilka? Kanske vi borde anordna folkbildande studiecirklar om det på våra lokala folkbibliotek.

Tobias Willstedt

Kategorier
Vad är en bibliotekarie? Vad är ett folkbibliotek?

Om bibliotekens framtid

… av Anna-Stina Takala (Bibliobuster) se länk
http://bibliobuster.wordpress.com/2011/09/26/finns-bibliotek-om-tjugo-ar-min-text/

Kategorier
fackliga frågor Vad är en bibliotekarie?

"Lite gnäll på jobbet är bara positivt"

Denna uppmaning i senaste DIK-Forum (2010/7) tar vi i BiS till oss. Eller hur?
Mats Myrstener

Kategorier
boktips Vad är en bibliotekarie?

Se upp för onda bibliotekarier

”Alcatraz Smedry verkar inte vara ämnad för något annat än katastrofer och hans främsta förmåga är att vara klumpig. Men så på hans 13 års-dag får han en säck med sand som snabbt blir stulen av en ond kult bestående av bibliotekarier. Det blir upp till Alcatraz att ta tillbaka sanden innan bibliotekarierna lyckas färdigställa sina diaboliska planer som hotar att förgöra världen.”

Ny ungdomsbok från sfbok.se som jag fick tips om på biblist. Är det en ny trend inom bokvärlden vi ser, eller?

Boken heter ”Alcatraz versus the evil librarians” av Brandon Sanderson.

Mats Myrstener