Kategorier
Facebook källkritik rasism Uncategorized USA wikipedia

Falska nyheter är också politik

facebook_logo_squareDet rapporteras i media att Facebook kommer att börja flagga falska nyheter inför höstens val i Tyskland.

 

Efter att Donald Trump valdes som president i USA så blossade diskussionen om falska nyheter som sprids via sociala medier upp. Hur kunde amerikanska folket välja en president som inför öppen ridå visat sin rasism, sexism och okunskap?

Falska nyheter på sociala medier lyftes fram som en del av förklaringen. Att högerextrema krafter sprider falsk information förklätt till fakta från trovärdiga nyhetskällor.

Facebooks grundare Mark Zuckerberg slog själv ifrån sig tanken om att de falska nyheterna spelat så stor roll. Men nu kommer alltså företaget att arbeta om sin sajt för att möjliggöra att falska nyheter flaggas och samarbeta med organisationer som ser till att detta görs.

Visst väcker detta en del frågor? Facebook är en så pass mäktig aktör att detta kommer att få konsekvenser på sikt. Kommer det att bli så att företaget kommer gå in som någon slags grindvakt för vad som är sant eller falskt, vad som är fakta eller inte. Vilka är de oberoende organisationer som kommer att flagga nyheter, som företaget hänvisar till? Är det rätt att Facebook sätter agendan – blir det efter transparanta kriterier och kommer det gå att utkräva ansvar från företaget? Bör företag som Facebook agera grindvakt eller bör det offentliga helt enkelt utbilda medborgare och ge dem redskapen till att själva klara att värdera sina nyheter?

Sen bör vi fråga oss, som Zuckerberg själv först gjorde, om vi faktiskt blåser upp betydelsen av falska nyheter. Den obehagliga sanningen är kanske att Donald Trump vann valet för att han stöddes av en stark politisk rörelse, där rasism var den avgörande faktorn. Och att möta det hotet kräver helt andra saker.

Oavsett vad så är faktagranskning i medieflödet en fråga som kommer vara aktuell för biblioteken, då källkritisk kompetens är något som förknippas med vår profession. Se till exempel Wikipedias initiativ #1Lib1Ref (One Librarian, One Reference) som arbetar för att bibliotekarier ska fylla wikipedia med referenser.

Länkar:

Zuckerberg: Falska nyheter påverkade inte valet

Facebook inleder arbete mot falska nyheter

FB tar hjälp för att flagga falska nyheter

Martin Gelin: Rasismen är en politisk kraft i egen rätt

The Wikipedia Library – #1Lib1Ref

Tobias Willstedt

Kategorier
Gatubibliotek New York USA

Occupy Wall Street Library

 

http://peopleslibrary.wordpress.com/

PLG statement on Occupy Wall Street – 10/06/11

The Progressive Librarians Guild supports the initiative of the Occupy Wall Street protest and the movement it has sparked, with manifestations all across the U.S.

We applaud the commitment and creativity being shown in providing a space for the articulation of opposition to the whole apparatus of the one-sided class war against workers, unions, the poor, immigrants, minorities, people of color, women, students and other sectors which make up the vast majority of Americans. We applaud the movement’s resistance to the greed,,injustice and inequality which is corroding the fabric of American society and its desire to imagine and help build a better future ,starting right now , for all Americans, by freeing ourselves from the destructive grip of unaccountable elites , insatiable profiteers and ruthless and cynical corporate plunderers.

We note that the Occupy Wall Street community has seen the need to create a ”library” as part of its essential infrastructure even under the very difficult conditions under which the occupation has to operate in the streets. We call upon members of the Progressive Librarians Guild and all librarians of conscience to assist the movement with resources and technical aid. Please support the Occupation movement, document its development and report back to the library community to encourage greater understanding and wider support among our colleagues and in our communities.

PLG Coordinating Committee

Kategorier
språk USA Vad är ett folkbibliotek? våld

Har ordets makt kapitulerat?

I slutet av förra seklet bar vi knappar från stora landet i väster med texten ” A book is a weapon”. Nu tycks läget blivit än mer vilda västern enligt artikel i Aftonbladet .
Det är tydligen inte längre med två tomma händer som man tar sig fram, utan med hjälp av kulor. Även här skjuts det mer än någonsin och vapnen blir fler och fler.
Ordets makt, vad hände med den? Minns ett ungt par som hade ett anslag med texten ”I detta hem är endast verbal agression tillåten”. Det behövs fler sådana lappar?
Det är ofta när orden saknas som agressionen tar sig mer våldsamma uttryck, ett rikt språk är en fredsbevarande styrka. Så visst ska bibliotekarier vara beväpnade, men med ord, mening och sammanhang och kanske en lågmäld liten flöjt, men inga andra pipor!
Om nu vindsnurror kan stoppa jasplan, så borde väl ord och dessas boning, bibliotek, kunna stoppa kulor? Men då måste de få kosta en del kulor!

Ingrid Atlestam