Kategorier
Tensta konsthall

Tenstahallen och det långa sjuttiotalet

Tensta konsthall i Stockholm, ständigt nedläggningshotad, har just nu en stor utställning om ”det långa 1970-talet” för att parafrasera historikern Hobsbawm, det som började i slutet på 1960-talet och höll på till, kanske, mitten på 1980-talet. Bland annat visas några av Sture Johannessons många affischer (se nedan den mest berömda) och han och hustrun Charlottes installation om Tyskland i skuggan av RAF-terrorismen.

Här påminns också om när förläggaren Bo Cavefors, som en av få förläggare i hela världen utanför östblocket, publicerade en tjock antologi med Rote Armee Fraktion-texter, bl.a. Ulrike Meinhofs försvarstal från rättegången 1976. Förlaget drevs i konkurs 1982, bland annat med hjälp av den borgerliga regeringen Ullsten, boken åtalades i Tyskland, och utställningen fick plockas ned 1976 efter politiska påtryckningar. Detta apropå yttrandefrihet, som bl.a. Lars Wilks och Sverigedemokraterna ju gärna åberopar.

Jag minns att den legendariske bibliotekarien Harry Järv hade en annan åsikt om Cavefors och om hur han skötte förlaget, som också gav ut den lärda tidskriften Radix, där Järv var redaktör. Men hans stora insats som bokförläggare under det långa 1970-talet är nog oomtvistat.

Läs mer om utställningen, som pågår till 26 maj här:

http://www.svd.se/kultur/konst/da-och-nu-knyts-ihop_8036120.svd

Mats Myrstener

Image