Kategorier
Sydafrika

En underbar ängel i himlen

Bild

Nelson Mandela är död och himlen har fått en ”underbar ängel” läser jag i en dagstidning. I marginalen antecknar jag att BiS under många år arbetade med bistånd till den unga demokratin i Sydafrika med stöd till ett skolbibliotek i Lingelihle. Läs mer om detta i hemsidans arkiv. Allt material från Sydafrika-arbetet finns idag arkiverat på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm (Flemingsberg).

Mats Myrstener

Kategorier
Folkbildning folkhögskolebibliotek Sydafrika

Svensk folkbildning – i Sydafrika?

Direkt från B&B-mässan fick jag en liten skrift kallad ”Folkbildning-Africa”. Här försöker författaren Gunnar Aldestam lansera begreppet ”folkbildning” i en engelskspråkig kontext (brukar annars översättas ”popular education” eller ”adult education”). Han menar att den svenska folkbildningen, som den var tänkt från början, är närmast unik i världen och därför svår att översätta till engelska. Nu tänker han pröva den i Sydafrika.
Från Ölands folkhögskola har man bedrivit ett projekt i Wolwekloof Learning Academy sedan 2003, med studiecirkeln i centrum. Det hela utvärderas i denna lilla skrift, på titelsidan ”Folkbildning. For the people, by the people : a Swedish approach to adult education”. Jag ska läsa den och skriver om den i bis nr 4.
Även om folkbildning idag i det allmänna medvetandet för en tynande tillvaro, så är så inte fallet på gräsrotsnivå. 2008 hölls t.ex. 280.000 studiecirklar i Sverige med nära 2 miljoner deltagare. Studieförbunden arrangerade samma år ca 250.000 evenemang, som besöktes av ca 15 miljoner besökare! De 148 folkhögskolorna hade 106.500 studenter, allt enligt paraplyorganisationen Folkbildnings-
förbundet.
Förr var samarbetet folkbildning-folkbibliotek en självklarhet. Idag vet jag inte om så är fallet, men man kan ju bara hoppas.
Tyvärr är begreppet på den ”politiska nivån” väl närmast dödförklarat. Bosse Jonsson diskuterar detta i sin avhandling, som är väl värd att läsas. Jag anser nog att studiecirkeln är en oslagbar utbildningsmetod, och den har influerat skolans pedagogik starkt. Men innehållet kanske har tunnats ut med åren, sedan Richard Sandler, Oscar Olsson och filosofen Hans Larsson stod för inspirationen?
Men i Sydafrika försöker man åtminstone. Gott nog.
Mats Myrstener

Kategorier
boktips solidaritet solidaritetsarbete Sydafrika

Solidaritet med Sydafrika

”Begreppet Solidaritet är numera utgallarat ur den politiska retoriken och öppnar associationsbanor till 60-talets radikalism. Som bokens titel anger ser Thörn också solidaritet som ett centralt begrepp för att förstå antiapartheidrörelsen. Manifestationer och engagemang byggde på en känsla av samhörighet.”
Historieprofessor Kim Salomon recenserar Håkan Thörns bok Solidaritetens betydelse. Kampen mot apartheid i Sydafrika och framväxten av det globala civilsamhället. (Atlas).
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/solidariteten-blev-sydafrikas-raddning_4907075.svd

Kategorier
Afrika BiS föreningen bis tidskriften Skolbibliotek solidaritetsarbete Sydafrika Tanzania Västsahara Zambia Zimbabwe

bis nr 2 på gång

4. Notiser kring Afrika från Nordiska Afrikainstitutets bibliotek m fl
5. ABC-boken – den enda viktiga boken. Henning Mankell
6. Döv flyktingflicka inspirerade till Karamellens ord. Monica Zak har träffat författaren och västsaharaaktivisten Gonzalo Moure.
7. BiS stödaktion för läsning till barn i västsahariska flyktingläger!
8. Marockos ockupation av Västsahara fortsätter. Lena Thunberg ger en bakgrund.
10. Afrikagrupperna stöder biblioteksorganisationen Edward Ndlovu Memorial Trust.i Zimbabwe. Johanna Arkåsen rapporterar.
12. Lubuto – litteratur och ljus i Lusaka. Maria Ronnås skriver om ett bibliotek som är som en skola för barn som lever på gatan eller på barnhem.
13. Vi tipsar om intressanta seminarier på höstens Bok- och Biblioteksmässa.
14. Dear friends. Ett femtonårigt samerbete mellan barn i Sydafrika och i Rinkeby har resulterat i ännu en bok. Gunilla Lundgren och Kerstin Gidfors beskriver sitt arbete.
16. Ett skolbibliotek i Tanzania. Lisbeth Berglin om en skola och ett skolbibliotek som stöds av Martin Kochgymnaiset i Hedemora.
18. Bistand og bibliotek i Afrika. Hva kan et samarbeid med vestlige fagmiljöer bety. Thore Hem, knuten till Norad, skriver om problem och möjligheter.
22. Vad händer med biblioteken i Sydafrika? Skall man vara optimist eller pessimist? Enkätsvar från Al Kagan, Busi Dlamini, Christine Stilwell, Johnny Jacobs och William Dasoh.
24. Fem skäl till att det sydafrikanska biblioteksväsendet inte omvandlats. Archie Dick skrev om ämnet 2002. Lennart Wettmark sammanfattar en fortfarande aktuell artikel.
26. Hur hittar man en utombordsmotor när man inte kan läsa? Uganda behöver bibliotek somkan ge svar. Lars Seldén verkar dra den slutsatsen efter att ha lärt känna Ugandas bibliotek i sitt handledarskap på BHS.
29. Fem bibliotek nerbrända i Mpumalanga, Sydafrika
30. I väntan på stadsbibliotekarien i Accra. Märta Myrstener har suttit i ett väntrum i Ghanas huvudstad.
32. 10.000 demonstrerar för skolbibliotek i Kapstaden. Equal Education – ny påtryckarorganisation med skolbibliotek på agendan.

Kategorier
Palestina Sydafrika

En uppmaning till rödvinsvänstern

Vår kollega Ulf Larsson i Borås skriver om de usla förhållandena för sydafrikanska vingårdsarbetare, apropå en artikel i Råd och rön, 2009:3.
”Alla vi som tycker att vi på något vis stöder Sydafrika genom att dricka deras ofta mycket goda vin, kanske kunde kräva att Systemet åtminstone kan ha någon slags etiska regler (som till och med H&M och IKEA mfl har även om det där ibland klickar)”, skriver han.
BiS har ju i många år stött biblioteksarbete bland svarta i Sydafrika. Nästa år går fotbolls-VM för första gången i Afrika, i Sydafrika. Dags att börja ställa krav på landet att leva upp till alla löften ANC utfärdade när man vann valet 1994?

Se även fotografen Kent Klichs bilder från sönderbombade hem i Gaza, vernissage i Stockholm på fredag http://tegen2.se/ som Ulf tipsat om.
Mats Myrstener