Kategorier
rasism Sverigedemokraterna yttrandefrihet

Kan vi, vill vi, törs vi?

Visst bör yttrandefriheten användas med gott omdöme, men även den som saknar ett sådant och snarare utnyttjar rätten till egen vinning, har ändå inte förverkat sin rätt och det ger ingen annan rätt att hota eller straffa.
Dessvärre är det knappast någon skillnad vad gäller främligfientlighet i Sverige jämfört med övriga nordiska länder. Kolla t ex kommentarerna till Gert Gelottes ledare i gårdagens GP. Liknande kommentarer finns till debattsidans inlägg av folkpartiet i samma nummer.Vad göra? Att moralisera, markera avstånd och fördöma som de etablerade partierna gör håller inte. Dra fram trollen i ljuset och hoppas de spricker??
Bibliotekets roll i detta? Alla tjatar om mötesplatser, ingen nämner bibliotek, mer än biblioteksfolk. Vad menar vi? Går det att samtala med kommentarskrivarna i GP? Vad har vi att komma med som skulle kunna förändra attityder och åsikter?

Kategorier
boktips högerpopulism Norge Sverigedemokraterna

Det går ett spöke genom Europa

”Högerpopulismen dissekerad” av Magnus E Marsdal, om Fremskrittspartiet och arbetarklassen i Norge, är en nödvändig och skrämmande läsning för den som vill förstå och påverka vad som sker i svensk partipolitik nu. Det handlar om hur högerpopulismen, i det tomrummet som uppstått, då vänstern och socialdemokratiin svikit sina ideal och blivit en elit som inte längre ser klassamhället, frammanar motsättningen mellan elit och överhet och ”verklighetens folk”. Boken skildrar, delvis med ett inifrånperspektiv, hur ett högerpopulistiskt parti blir ”det nya arbetarpartiet”, men med sin dolda agenda egentligen är extremt nyliberalt. Dessvärre är detta inte ett unikt skandinaviskt fenomen utan samma utveckling sker i många europeiska länder.
Ingrid Atlestam

Kategorier
boktips demokrati politiska samtal Sverigedemokraterna

Demokrati och politiska samtal

Professor Chantal Mouffe, född i Belgien 1943, studentaktivist 1968, har i flera böcker (den senaste, Om det politiska på Tankekrafts förlag) understrykt betydelsen av det politiska samtalet, och av ett brett spektrum av politiska alternativ. Den utveckling vi ser idag, mot en allt större konsensus mellan partier från vänster till höger, är farlig, menar hon. Den urvattnar det politiska samtalet och ger spelrum för ytterlighetspartier som inte har någon respekt för demokratin.
Det handlar om att erkänna förekomsten av sociala klyftor, kön och klass, snarare än att försöka dölja det, och att försöka motarbeta orättvisa. På en global nivå talar hon om förekomsten av flera moderniteter – inte bara det västerländska, moderna samhällets rationalitetsfixerade modernitetsbegrepp. Hon talar om betydelsen av en skriven konstitution, där demokratin stadfästs, och som står över kulturella traditioner som innebär förtryck av kön eller oliktänkande.
Det politiska samtalet bygger inte på konsensus utan på skilda meningar, på ”antagonism”, som måste släppas fram om inte demokratin ska ta allvarlig skada. Det går rätt väl i linje med vad BiS hävdat genom åren – att biblioteket också måste vara ett forum för diskussion om politik och demokrati. Idag när Sverigedemokraterna är på väg in i Sveriges riksdag är det viktigare än någonsin att denna diskussion förs. Bara i det politiska samtalet blottas nämligen svagheterna i antagonistens argumentation.
Mats Myrstener