Kategorier
boktips offentlig sektor svenska modellen välfärdssamhället

Om den svenska modellens vara eller icke vara

”Den svenska modellen har kantrat på grund av en allt större obalans mellan arbetsmarknadens parter.” (Svenskt Näringsliv). ”Den svenska modellen har brutit samman i verkligheten, men lever kvar ideologiskt.” (professor Hans de Geer), eller ”Socialdemokratin går inte längre in som garant för den starka välfärdsstaten. Därför existerar inte längre den svenska modellen.” (professor Bo Rothstein).
Läs mer om modellens uppgång och fall i professor Ann-Katrin Hatjes bok Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet utgiven av institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet. Vem myntade för övrigt begreppet ”den svenska modellen”? Jag tror det förekom första gången i utredningen ”Idrott för alla” på 1970-talet, men jag är inte helt säker. Vi får forska vidare om detta, och sluta gråta över spilld mjölk.
Mats Myrstener