Kategorier
Bibliotekstjänst Svensk Biblioteksförening

Rädda kunskapsbanken!

BTJ verkar lite krisigt och tänker lösa det med att byta vd . Så här står det i pressmeddelande 15 okt på BTJs webbplats:”……Styrelsen och ägarna ser fortsatt stora möjligheter för BTJ och ett första steg i den nystart som nu görs är att Sophie Persson kommer att lämna posten som vd. …”
Vad som än händer är det viktigaste för biblioteken att rädda vad som räddas kan av det som en gång hette sambindningen och som kom till på initiativ av folkbiblioteken för att rationalisera mediainköpen.
BTJ-häftena kan givetvis bli myckt bättre än idag, men de är nödvändiga redskap i urvalsarbetet för att kunna hålla bredd och djup i bibliotekens mediabestånd. Det finns ingen annan motsvarande kunskapsbank. Så det är ett klart fall där staten bör ingripa och se till att verksamheten kan fortsätta!
Gärna då med skärpta regler som gäller ett ökat utbud av utländsk litteratur och en större bevakning av med udda utgivning som skulle kunna bredda bibliotekens sortiment ytterligare.
Ingrid Atlestam

ps tycker Svensk Biblioteksförening fortfarande att det var en smart idé att sälja ut BTJ?