Kategoriarkiv: Studieförbundet näringsliv och samhälle SNS

Nystalinism från höger

Apropå diskussionen om forskarens frihet på det stora förlaget SNS (från början starkt knutet till arbetsgivarorganisationen SAF, Svenskt näringsliv) skriver Lars Linder i en notis i dagens DN på kultursidan om nystalinismen från höger, som han menar råder på SNS, som är en stor publicist av vetenskaplig litteratur som också köps till många folkbibliotek. Två personer har nu lämnat SNS i protest, och Linder kallar det en klockrent stalinistisk idé: Vetenskapen och forskningen bör underordnas ideologin. Så som det varit inom t.ex. nationalekonomin i decennier.
Mats Myrstener