Kategorier
internationella frågor Palestina solidaritetsarbete Uncategorized

Stöd det läsfrämjande arbetet i Palestina! BiS startar insamling till palestinsk läsfestival

Föreningen BiS har en lång tradition av internationellt engagemang och nu fortsätter föreningen sitt arbete med att stödja projekt som ger barn böcker och stimulans att läsa. BiS har inlett ett samarbete med Yafa Cultural Center, ett bibliotek och kulturcenter beläget i Balata Refugee Camp, som ligger strax utanför Nablus på Västbanken. Balata-lägret är ett av de flyktingläger som grundades av FN för att hysa den stora mängd palestinier som drevs på flykt i samband med den israeliska statens grundande i slutet av 40-talet. I Balata-lägret bor cirka 30 000 personer på en väldigt liten yta.

På Yafa Cultural Center arbetar volontärer med att ge områdets barn och ungdomar tillgång till litteratur och läsning samt en mängd kulturaktiviteter, till exempel dans- och teatergrupper, författarbesök och radio- och videoproduktion. De gör ett viktigt arbete i att stärka de palestinska barnens och ungdomarnas läskunnighet och kulturella identitet, och ger dem redskap för att uttrycka sig själva och sin situation i olika konstnärliga eller dokumentära former.

Förutom det dagliga arbetet på Yafa Cultural Center planerar centret inför en läsfestival som ska äga rum i början av april nästa år, under den nationella palestinska läsveckan. Festivalen kommer samla människor i alla åldrar i Nablus för olika aktiviteter som stimulerar till läslust och visar på läsningens betydelse i samhället. Utöver händelserna i Nablus, dit det också går bussar från närliggande samhällen (till exempel Jenin, Ariha, Toubas och Toulkaram) planeras också läsaktiviteter i traktens skolor. Finansieringen av läsfestivalen är beroende av bidrag från föreningar och privatpersoner och BiS har beslutat sig för att använda sin solidaritetsfond för att hjälpa till att förverkliga projektet.

Var med och stötta den palestinska kampen för litteratur och läsning, ge ditt bidrag till Yafa Cultural Centers läsfestival!

BiS styrelse

Sätt in ditt bidrag på BiS PG-konto 335316-6 och märk inbetalningen med ”Solidaritetsfonden/Palestina”!

För att läsa mer om bibliotek, arkiv och informationsverksamheter i Palestina, se bis 3/2014 och 3/2015 eller organisationen Librarians and Archivists with Palestine (http://librarianswithpalestine.org/).

Kategorier
bis tidskriften solidaritetsarbete tidskrifter

Snart kommer nya bis!

bis byter redaktion och format 2012. Här ett smakprov och lite bishistoria

http://www.youtube.com/watch?v=v63taybrjro&feature=youtu.be

Kategorier
boktips solidaritet solidaritetsarbete Sydafrika

Solidaritet med Sydafrika

”Begreppet Solidaritet är numera utgallarat ur den politiska retoriken och öppnar associationsbanor till 60-talets radikalism. Som bokens titel anger ser Thörn också solidaritet som ett centralt begrepp för att förstå antiapartheidrörelsen. Manifestationer och engagemang byggde på en känsla av samhörighet.”
Historieprofessor Kim Salomon recenserar Håkan Thörns bok Solidaritetens betydelse. Kampen mot apartheid i Sydafrika och framväxten av det globala civilsamhället. (Atlas).
http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/solidariteten-blev-sydafrikas-raddning_4907075.svd

Kategorier
Afrika BiS föreningen bis tidskriften Skolbibliotek solidaritetsarbete Sydafrika Tanzania Västsahara Zambia Zimbabwe

bis nr 2 på gång

4. Notiser kring Afrika från Nordiska Afrikainstitutets bibliotek m fl
5. ABC-boken – den enda viktiga boken. Henning Mankell
6. Döv flyktingflicka inspirerade till Karamellens ord. Monica Zak har träffat författaren och västsaharaaktivisten Gonzalo Moure.
7. BiS stödaktion för läsning till barn i västsahariska flyktingläger!
8. Marockos ockupation av Västsahara fortsätter. Lena Thunberg ger en bakgrund.
10. Afrikagrupperna stöder biblioteksorganisationen Edward Ndlovu Memorial Trust.i Zimbabwe. Johanna Arkåsen rapporterar.
12. Lubuto – litteratur och ljus i Lusaka. Maria Ronnås skriver om ett bibliotek som är som en skola för barn som lever på gatan eller på barnhem.
13. Vi tipsar om intressanta seminarier på höstens Bok- och Biblioteksmässa.
14. Dear friends. Ett femtonårigt samerbete mellan barn i Sydafrika och i Rinkeby har resulterat i ännu en bok. Gunilla Lundgren och Kerstin Gidfors beskriver sitt arbete.
16. Ett skolbibliotek i Tanzania. Lisbeth Berglin om en skola och ett skolbibliotek som stöds av Martin Kochgymnaiset i Hedemora.
18. Bistand og bibliotek i Afrika. Hva kan et samarbeid med vestlige fagmiljöer bety. Thore Hem, knuten till Norad, skriver om problem och möjligheter.
22. Vad händer med biblioteken i Sydafrika? Skall man vara optimist eller pessimist? Enkätsvar från Al Kagan, Busi Dlamini, Christine Stilwell, Johnny Jacobs och William Dasoh.
24. Fem skäl till att det sydafrikanska biblioteksväsendet inte omvandlats. Archie Dick skrev om ämnet 2002. Lennart Wettmark sammanfattar en fortfarande aktuell artikel.
26. Hur hittar man en utombordsmotor när man inte kan läsa? Uganda behöver bibliotek somkan ge svar. Lars Seldén verkar dra den slutsatsen efter att ha lärt känna Ugandas bibliotek i sitt handledarskap på BHS.
29. Fem bibliotek nerbrända i Mpumalanga, Sydafrika
30. I väntan på stadsbibliotekarien i Accra. Märta Myrstener har suttit i ett väntrum i Ghanas huvudstad.
32. 10.000 demonstrerar för skolbibliotek i Kapstaden. Equal Education – ny påtryckarorganisation med skolbibliotek på agendan.