Kategorier
pensionärer SJ socialdemokratin solidaritet

Solidaritet, vad är det?

I kvällens Aktuellt utfrågades Folksams vd Anders Sundström om varför pensionärernas begravningsförsäkringar försämras? Svaret var bara att han ”inte kunde ta från andra kunder inom LO-kollektivet”, för att ge till Folksams pensionärer. Och det ska komma från en socialdemokrat. Har han hört talas om ordet ”solidaritet”?
Ett annat tecken i tiden är väl att SJ ökar på sin vinst, trots att allt färre åker med tåget, linjer läggs ner, och servicen försämras. Vinstmaximeringen beror främst på att man avskedat anställda. En gång hela folkets, och hela Sveriges, järnväg. Miserabelt, var ordet.
Mats Myrstener

Kategorier
Malmö stadsbibliotek solidaritet Vad är ett folkbibliotek?

Utan solidaritet inga folkbibliotek!

Läser att Malmö stadsbibliotek, som var först med att låna ut TV-spel, nu stoppat utlåningen på grund av allt för många stölder. Det har ”försvunnit” spel för 100.000 kr bara under våren. Utlåningen startar igen så snart man hittat ett bättre stöldskydd, manuell utlåning är tydligen otänkbart i dessa robottider.
Stölder har förekommit på folkbibliotek åtminstone sedan man införde ”öppna hyllor”. Det finns två lösningar på detta problem, att dyrbart och eftertraktat material ”får fötter”, antingen slutar man köpa det eller annars förvarar man det ”bakom ryggen”. En tredje lösninge är givetvis att man accepterar ett stort svinn eller bara blundar för det
Det kommer alltid att finnas de som beter sig osolidariskt och snor av den gemensamma egndomen Om stölderna ökat i dessa den nya individualismens tidevarv vet jag inte, men onekligen finns det större värden att lägga beslag på nu med det digitala.
Folkbibliotek förutsätter och bygger på solidaritet, att vi förvarar och förvaltar en gemensam egendom som kan användas av var och en på sådana vilkor att alla kan få del av denna rikedom. Varför är vi så dåliga på att marknadsföra själva idén med folkbibliotek, denna geniala sociala innovation, som bygger på det ursocialistiska, från var och en efter förmåga till var och en efter behov.
Ingen biblioteksvisning, inga bokprat, inte en dag utan att nämna hur folkbibliotek och solidaritet hänger ihop såväl historiskt som nu och sedan!

Ingrid Atlestam