Kategoriarkiv: segregation

Vi blir allt mer segregerade

Det svenska samhället blir också allt mer segregerat, och en bidragande orsak är skriver Aftonbladet, det fria skolvalet. Världens mest jämlika skola har på några år med en borgerlig regering blivit en skola som blivit en sorteringsmaskin där de fattiga barnen sållas bort redan från klass ett.

Min egen bror flyttade just från en invandrartät del av Malmö, hans adopterade son ska snart börja första klass. Internationellt kallas det ”white flight”.

Bostadssegregationen blir allt större i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö. På Södermalm i Stockholm, en gång de fattiga arbetarnas stadsdel, finns snart bara höginkomsttagare, rapporterar Sveriges radio.

Folkbiblioteket följer med all sannolikhet med i utvecklingen. ”Fritt tillgängligt för alla, äfven för barn och ungdomar” som Valfrid Palmgren skrev 1909. Men gäller det verkligen alla barn?

Mats Myrstener

Mångspråkiga biblioteket

Första september började formellt projektet ”det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser”, ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Västra Götaland finansierat av EU.
Samtidigt duggar nu sparbetingen tätt över åtminstone de göteborgska biblioteken. Det gäller då att försvara den mångspråkiuga verksamheten, att argumentera för att bibliotek i mångspråkiga stadsdelar är extra viktiga och måste få kosta.
Den som inte känner sig bekräftad, inte får böcker och tidningar på sitt språk, och möts av ett stängt bibliotek istället för ett välkomnande fullt av böcker, datorer och personal som har tid, kanske bränner bilar istället!
Bibliotek handlar inte om utlåningssiffror utan om fri och jämlik tillgång och demokrati.
Var med och bygg upp bibliotekens mångspråkiga kompetens, bli medlem i Ningen Mångspråkiga biblioteket

Ingrid Atlestam