Kategorier
bokförlag romer

Romskt bokförlag startat

ERG är ett nystartat romskt bokförlag, grundat av Fred Taikon, som sedan tio år också redigerar tidskriften Glinda (E Romani Glinda).
Första boken som ges ut handlar om den romska flickan Marie-Claude, skriven på dialekten Kelderash, med parallelltext på svenska. Det är skriven av hemspråksläraren Ramona Melker Taikon och fotografen Ann Eriksson, tidigare känd bl.a. för fotoreportage från Kurdistan.
Man planerar vidare att ge ut en romsk kokbok och en svensk-romsk ordbok.
källa: SvD dags dato

Kategorier
Afghanistan Frankrike kön och genus kvinnofrågor neutralitet romer

Fokus på Afghanistans kvinnor och barn

Det finns nog inget land i världen där kvinnor är så förtryckta som i de talibanstyrda delarna av Afghanistan. I en artikel i Femina 2010/8 läser jag därför om Malalai Joya, ett undantag som redan som 25-åring valdes in i parlamentet i Afghanistan. Dessutom har hon arbetat som flyktinglärare, har startat en skola tillsammans med den kvinnliga motståndsrörelsen mot talibanerna, ett informationskontor, och en medicinsk klinik. När hon lämnar sitt hem, alltid i sin ljusblå burka, omges hon av tre livvakter med kalasjnikov. Hon är ständigt mordhotad.
Hennes självbiografi finns utgiven på engelska: A woman among warlords : the story of an Afghan who dared to raise her voice.
Den stora Wikileak-läckan har också uppmärksammat Svenska Afghanistankommittén, som gör en fantastisk humanitär insats i Afghanistan, inte minst för att flickor också ska få gå i skolan. Gå in på deras hemsida, www.sak.se, och bli medlem du också!
Sen kan man som avslutning läsa om hur skändligt de franska romerna behandlas i Sarkozys Frankrike. Vi har ett avskyvärt minoritetsförtryck på betydligt närmare håll än Afrika och Asien, som påpekades i föregående inlägg.
Mats Myrstener
Foto: Magnus Forsberg/SAK
Dessutom: Iransk kvinna, som tidigare fått 99 piskrapp för otrohet, döms till döden genom stening, alt. hängning. Och ny bok av förre ÖB Bengt Gustafsson pekar på svenska militärens samarbete med USA och NATO, som går många många år tillbaka i tiden. I SvD påpekas också idag att regeringen ”nedprioriterat” ulandsstödet till utbildning, vilket t.ex. drabbar skolorna i Afghanistan.

Kategorier
romer

Bibliotek för alla?

Med anledning av dagens nyhetsinslag om utvisning av romer och nedanstående pressmeddelande är det hög tid att ställa sig frågan, vad gör biblioteken för den romska gruppen? Böcker på romani? Tidskriften Glinda? Romska nationaldagen? Musik? Film?

Pressmeddelande
30 juli 2010
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Delegationen för romska frågor

Romers rätt – en strategi för romer i Sverige

Delegationen för romska frågor överlämnade i dag sitt betänkande ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”, SOU 2010:55, till statsrådet Nyamko Sabuni. Delegationens direktiv har varit att med utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om att skydda och främja de mänskliga rättigheterna utreda samt vara pådrivande i arbetet för att förbättra
romers situation i Sverige.

Delegationen konstaterar att det råder en extrem och oförsvarbar
exkludering av romer från alla delar av samhället. Arbetslösheten bland
romer beräknas till cirka 80 procent, en majoritet av alla romer uppskattas
sakna komplett grundskoleutbildning, medellivslängden uppskattas vara
avsevärt kortare och romer är i princip helt frånvarande från det politiska
livet. Romer utgör den mest diskriminerade och missaktade av alla grupper i
Europa och Sverige, och förföljelse och marginalisering av romer är ett historiskt obrutet mönster från slaveriet i Rumänien på 1800-talet till dagens uppmärksammade massutvisningar i Västeuropa.

Romer i Sverige har ända in på 1960-talet nekats tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter som rätten till bostad, rätten att gå i skola och rösträtt. Delegationen konstaterar att det beror på en strukturell antiziganism, en antiziganism aldrig blivit tillbakamotad.

Delegationen anser att romers situation i Sverige är både mänskligt och ekonomiskt ohållbar, och föreslår en nationell strategi för romer som genomförs under en 20-årsperiod. Målet är att de romska barn som föds idag ska kunna gå ut i livet som 20-åringar med full jämlikhet. Ett sekretariat för romska frågor föreslås inrättas som motor för strategin. Strategin har tre huvudmål:
– Stänga välfärdsgapet mellan romer och andra grupper. Förslag: särskilda statsbidrag för stöd till romska barn i grundskolekompetens, gratis grundskolestudier för vuxna, hjälp till unga romer att få fotfäste på arbetsmarknaden, inrikta urbana utvecklingsprojekt på romer
– Häva romers maktunderläge. Förslag: fler politiskt aktiva romer,
inrätta en ungdomsledarakademi, inrätta en romsk kulturnämnd med ansvar för det romska kulturarvet, res en staty över Katarina Taikon
– Överbrygga förtroendeklyftan mellan romer och samhället. Förslag: inrätta en sanningskommission, uppdra åt DO att främja romers medvetenhet om sina rättigheter, inrätta strukturer för samråd, gör den internationella Romadagen 8/4 till allmän flaggdag.
Kontakt:
Maria Leissner
070-347 82 37

————————-
Läs mer
————————-
Webbsändning: Pressträff med Delegationen för romska frågor
(http://www.regeringen.se/sb/d/13301/a/150051)

————————-
Relaterade publikationer
————————-
SOU 2010:55 Romers rätt – en strategi för romer i Sverige
(http://www.regeringen.se/sb/d/12482/a/150025)

Noterat av Ingrid Atlestam

Kategorier
Afghanistan boktips Israel romer tredje världen valrörelsen

Boktips från Leopard förlag

Linda Polman: Kriskaravanen : vinnare och förlorare i biståndsindustrins spår. Holländsk journalist skildrar den globala biståndsindustrin, och hur den kan utnyttjas av, och tvingas samarbeta med korrupta förtyckarregimer i tredje världen.
Pierre Schori: Vägen ut ur Afghanistan. Pläderar för att ta hem den svenska truppen, satsa på civilt bistånd, och låta afghanerna själva ta hand om sin säkerhet och utveckling.
Goldstonerapporten om Gaza. Den kände sydafrikanske folkrättsjuristen Richard Goldstones rapport (den del som innehåller sammanfattning, slutsatser och rekommendationer) om Israels invasion och ockupation av Gazaremsan.
Per Kornhall: Livets ord : kontroll och manipulation i Jesu namn. F.d. medlem, fil.dr och gymnasielärare i biologi demaskerar den fundamentalistiska framgångsteologin i Sverige.
Vijay Prashad: När bojorna brast : historien om tredje världens segrar och nederlag. Amerikansk-indisk forskare skriver om tredje världens historiska gestalter: Nehru, Nasser, Nkrumah, Sukarno, och motståndarens förmåga att ständigt söndra och fortsätta härska.
Vårt sätt att leva tillsammans kommer att ändras : 27 arbetspunkter för rödgrön förändring. Red. av John Hörnquist, Daniel Suhonen och Kristina Tysk. Röd-grönt samarbete i bokform inför valet, med framförallt unga skribenter: Kajsa Borgnäs, Moa Elf Karlén, Ali Esbati, Aron Etzler, Gustav Fridolin, Paula Mulinari, Stina Oscarson, America Vera-Zavala, m.fl.
Irka Cederberg: Romerna – ett europeiskt dilemma. Om en förföljd folkgrupp i Europa. Författaren har följt romer i Europa i 20 års tid, och vunnit pris för sin journalistik. Bl.a. om den alarmerande situationen i Ungern.
Mats Myrstener