Kategorier
biblioteksdebatten Regionbibliotek Västra Götaland tidskrifter

Kolla in Sveriges framsida!

”Tidningen Framsidan ges ut av Kultur i Väst som är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Framsidan ska främja biblioteksutveckling genom att ge kunskap, inspirera, problematisera samt skapa dialog och debatt kring bibliotek och aktuella biblioteksfrågor.”
Kolla in på webben, där man bl.a. kommenterar Fisksätra bibliotek, projektet Den långa svansen, och tipsar om bisbloggen. Tidningen kan laddas ner som pdf.

Kategorier
Regionbibliotek Västra Götaland Vad är ett folkbibliotek?

Framsteg

Framsteg och upptrampande av nya stigar sker ständigt i biblioteken. Men vi är ofta dåliga på att ta del av andras erfarenheter och på att dela med oss. Här har läns/regionbiblioteken en av sina viktigaste uppgifter, att sprida goda exempel, forskningsrön och nya tankar. Regionbiblioteket i Västra Götaland gör en föredömlig insats genom skriftserien Framsteget. Det nyligen utkomna nummer 24 har titeln ”Spelet om samtiden. Biblioteken i korselden mellan det digitala och det fysiska”. Här finns rapporter från bland annat Helsingfors, Oslo och Malmö. Forskning ställs mot verklighet och vinklingarna blir många.

Ingrid Atlestam