Kategorier
IFLA open access

IFLA och Open Access

”I am pleased to inform you that SAGE has published your article Collection development for immigrants – what to purchase, and why? Findings in Gothenburg, Sweden in IFLA Journal Volume 37 Issue 1, March 2011″
Ja, det var ju kul att få veta och ett ex i pappersform lär vara på väg. Men ska man kolla på nätet så kostar det, trots att vi som skrev artikeln inte fick ett öre.
Förspråkar inte IFLA open access, ska man då inte föregå med gott exempel? Om man nu vill förmedla kunskap och inspiration om bibliotek över hela världen ska man då inte tillämpa gratisprincipen?

Ingrid Atlestam

Kategorier
databaser Folkbildning Libris open access

En lans för Libris

Det talas nu om att Libris ska giftas bort med Burk. Det låter som ett utmärkt förslag, allra helst som Libris är en utmärkt databas att söka i. Och det säger jag inte bara för att jag själv nästan dagligen katalogiserar litteratur i Libris.
Det finns inte så många databaser som på detta sätt är open access dvs öppna för vem som vill söka i dem. Biblioteken går där i bräschen. Det är ett verkligt demokratiskt sökverktyg på nätet, lika bra som Wikipedia. Varför är inte NE också helt öppen för allmänheten? Det vore verkligen en folkbildningsinsats av staten att göra den allmänt tilgänglig.
Mats Myrstener

Kategorier
Globalarkivet open access

bis-artiklar i Globalarkivet

Artiklar från vår tidskrift bis finns numera också att tillgå som open access i Globalarkivet, se länk
http://www.globalarkivet.se/view/subjects/E112.html
Att publicera fritt tillgängligt material som open access är ett hett ämne inom forskarbiblioteksvärlden idag. På det nämnda HISS-seminariet (se tidigare inlägg) kunde vi bl.a. se en professor från Harvard university (via länk) tala sig varm för open access, som numera stöds av Harvard och flera andra universitet i USA. Man kommer på så sätt runt de skenande kostnaderna för prenumeration av dyra vetenskapliga tidskrifter. Man skriver istället avtal med artikelförfattarna om att få publicera deras bidrag på nätet som open access. Hur det hela ska betalas är fortfarande dock inte klarlagt, här finns en konflikt mellan universitetsforskare med fast anställning som vill sprida sin forskning gratis, och skribenter som måste leva på sitt skrivande. Inom den vetenskapliga forskningsvärlden är dock den förra kategorin i majoritet, fortfarande. Vi kommer att skriva mer om detta i tidskriften.
Mats Myrstener