Kategorier
OPAC

Konstruktiv OPAC-kritik (i tio portioner)

Jag muttrar ofta när jag använder svenska bibliotekskataloger online. Saker kunde funka bättre. Man skulle kunna göra så mycket mer. Men vad hjälper det att muttra? Här följer därför några inlägg som pekar på tänkbara lösningar.

Vissa av kruxen kan tyckas pyttiga eller rentav gamla, visst, men nån ände ska man ju börja i. Andra får gärna komplettera.

Mycket kan endast systemleverantörerna åtgärda. Samtidigt måste biblioteksfolk diskutera detaljer, ställa krav och visionera, i det öppna. Principfrågor kan gömma sig i detaljerna. Bara ibland handlar det om teknik i nån ingenjörsmässig mening. Senaste årens 2.0-satsningar har i vissa avseenden handlat om bling-bling istället för förbättringar av basal funktionalitet.

Det är en subjektiv genomgång, utan särskild prioritetsordning. Somligt gäller bara vissa kataloger, och jag har inte full inblick i hur alla leverantörer jobbar eller hur kontakterna med biblioteken ser ut. Jag är inte ute efter enskilda bibliotek, även om några emellanåt får tjäna som exempel.

Utmärkta Digidel-kampanjen, som pågår just nu, syftar till att ”alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster”. Många bibliotek har en aktiv roll i kampanjen. Tänk om även systemleverantörerna gick med som partners och gjorde några åtaganden, gärna med fokus på OPAC:arna.

Det finns andra som skriver kring relaterade frågor: Betabib, Region Hallands Koha-blogg, Librisbloggen; numera avsomnade(?) OPAC-lobbyn och Öppen källkod för bibliotek. Studenter skriver ju emellanåt uppsatser om OPAC-relaterade frågor. Utanför Sveriges gränser finns andra. Karen G. Schneiders artikelserie (i tre delar:) How OPACs suck från 2006 har dessvärre fortfarande relevans. OCLC-rapporten Online Catalogs: What Users and Librarians Want kan också vara värd att titta tillbaka på. En del forskning från de senaste åren hittar man t.ex. via Google Scholar.

Jag skriver dessa inlägg som privatperson, ska slutligen påpekas.

Kalle Laajala