Kategorier
Nacka stadsbibliotek offentlig sektor privatisering SJ

Tänk efter – före!

Nej, entreprenad är inte lösningen. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) uppmanar idag i Metro tågresenärerna att beväpna sig med varma kläder, skor och matsäck, för tågtrafiken fungerar inte längre i Sverige. Och det är väl ungefär lika offensivt som att uppmana folk att gå och köpa boken på internet, för biblioteket och bokhandeln har slagit igen. Men det förutsätter ju att man har dator förstås – och pengar. Och att posten fungerar.
För det viktigaste på resan, som kan bli överraskande lång, glömde ministern förstås: en bok att läsa.

SJ är kanske det värsta exemplet på hur det går när verksamheten läggs ut på entreprenad. Men sen har vi sjukvården, skolan, barnomsorgen, åldringsvården, apoteken, lokaltrafiken, osv.
Ett av problemen (förutom att verksamheten kommer-
sialiseras för att gå med vinst, för du vet inte om företaget/entreprenören i morgon är ett riskkapitalbolag i Ryssland) är att den missnöjde ”kunden” (så heter det ju numera) inte kan utkräva något ansvar för begångna fel.
Typexemplet är förstås järnvägen där alla skyller på alla. Men även barnomsorgen, t.ex. ett fall i Täby där ett barn på privata Pysslingen fick brännskador. Företaget skyllde direkt på kommunens VVS-installatör, som skyllde tillbaka, osv.
(Anställda i privata företag har inte heller någon reell möjlighet att gå ut och kritisera den egna verksamheten. Trots att detta är en facklig rättighet. Ett grundskott mot demokratin således.)
Fortfarande skyddas folkbiblioteken av att utlån inte kan avgiftsbeläggas, men hur länge till? Och alla andra tjänster kan ju faktiskt avgiftsbeläggas i stället. Hur det går i Nacka vet vi ju inte, men utvecklingen är inte positiv. Jag vet inget exempel där verksamheten blivit bättre av att läggas ut på entreprenad. Billigare kanske, men bättre? OK att vårdköerna minskat inom landstinget, men nu är avdelningarna överfulla långt ut i korridorerna, och personal- och patientsäkerheten hotad.

Nej, offentlig verksamhet blir inte bättre för att den läggs ut på entreprenad, eller för att man sparar in på personal. Risken att den tunnas ut och på sikt försämras för att tillslut helt försvinna är däremot uppenbar. Det känns snarare som ett oroväckande steg tillbaka, till 1800-talets föreningsbibliotek, före kommunaliseringen av folkbiblioteken. Framtiden var nog bättre – förr.
Mats Myrstener

Kategorier
boktips offentlig sektor svenska modellen välfärdssamhället

Om den svenska modellens vara eller icke vara

”Den svenska modellen har kantrat på grund av en allt större obalans mellan arbetsmarknadens parter.” (Svenskt Näringsliv). ”Den svenska modellen har brutit samman i verkligheten, men lever kvar ideologiskt.” (professor Hans de Geer), eller ”Socialdemokratin går inte längre in som garant för den starka välfärdsstaten. Därför existerar inte längre den svenska modellen.” (professor Bo Rothstein).
Läs mer om modellens uppgång och fall i professor Ann-Katrin Hatjes bok Svensk välfärd, genus och social rationalism under 1900-talet utgiven av institutionen för idé och samhällsstudier vid Umeå universitet. Vem myntade för övrigt begreppet ”den svenska modellen”? Jag tror det förekom första gången i utredningen ”Idrott för alla” på 1970-talet, men jag är inte helt säker. Vi får forska vidare om detta, och sluta gråta över spilld mjölk.
Mats Myrstener

Kategorier
offentlig sektor välfärdssamhället

För en gemensam välfärd

Hälsa är en mänsklig rättighet, inte en kommersiell marknadsvara. Nätverket Gemensam välfärd kräver stopp för privatisering av offentliga sektorn, mer insyn och demokratisk kontroll, och går särskilt till storms mot utförsäljningen av sjukhusen i Stockholm.
Våra skattepengar ska gå till välfärd, inte till vinster i privata företag. Vi måste kunna påverka vårt arbete – som människor och medborgare, inte som kunder.
www.gemensamvalfard.se

Kategorier
jämställdhet offentlig sektor skattepolitik

Vinstmaximering och OS-curling

Jag läser i Metro att svenska försvaret (som väl också tillhör offentliga sektorn) vänt ett underskott till en vinst på 2,5 miljarder för 2009. Bra gjort Sten Tolgfors, som lagt ner, sålt, och avskedat för brinnande livet. Man kan undra var de pengarna försvinner någonstans nu? Det finns ju onekligen hål att stoppa i.
Posten vill inte vara sämre. Flera tusen ska avskedas, ändå går företaget med vinst.
Detaljhandeln gör stora vinster, men i avtalsrörelsen vill man ändå att de anställda ska ha oförändrade löner. Nu hotar strejkvarsel.
I SvD idag ger ekonomen Leif Petersén president Obama ett gott råd: du MÅSTE höja skatterna nu! USA har rekordlåga skatter efter Bush-åren, samtidigt som ekonomin går på tomgång.
Indien är däremot en ekonomi på uppåtgående läser jag, men inkomstklyftorna större än någonstans i övriga världen. Miljoner fattiga i Indien har inte fått det bättre. Man varnar nu för ökade oroligheter.
Dystra nyheter på lördagsmorgonen, som bara förmildrades av nyheterna om svenskt OS-guld i curling av fem fantastiska damer. Glädjande är dock att boken Jämlikhetsanden blivit en succé som debatteras allt mer i media. I SvD dissades den förstås av ledarredaktionen, men svar kom prompt från författarna, som vederlägger kritiken på varje punkt. Det vetenskapliga materialet i boken är överväldigande. Och nu verkar vädret bli mildare också.
Mats Myrstener

Kategorier
biblioteksreklam offentlig sektor SJ

SJ, SJ, gamle vän….

Sällan har väl ett företag blivit så utskällt i dessa dagar som vår gamle vän, ”hela folkets järnväg”? (det skulle vara Swedbank och SE-banken då, under den s.k. ”bankkrisen” nyligen).
Och aldrig har väl den offentliga sektorns kris blivit mer tydlig än under dessa snöiga februaridagar, när kollektivtrafiken (även i Stockholm) stått i stort sett stilla. (Det skulle vara överinskrivningen på sjukhusen då…).
Att lösningen skulle vara den mest naturliga: bättre finansiering, högre skatter, mer resurser, brukar dock inte nämnas högt. Däremot föreslås ”översyn”, ”omorga- nisering”, ”utvärdering”, och annat till intet förplikti-
gande.
Fast SJ-chefen faktiskt medgav att han äskat mer pengar i många år, utan att få gehör hos politikerna. Kommunikations- (eller ”infrastruktur-”, som det så fint heter också) -ministern har det nog inte alltför roligt just nu.
Vad ska vi inom biblioteksvärlden göra för att få så mycket publicitet som de järnvägsanställda fått under dessa dagar? Det hjälper nog inte med en ny library lovers-kampanj tror jag.
Jag tänker ibland på gamle Conny Jacobsson, bibliotekschef i Hagfors på sin tid, en man med många tokroliga PR-ideer. Kanske vi skulle hyra en varmlufts-
ballong, fylla den med utgallrade böcker och andra media och låta den krascha på taket till riksdagshuset, inför TV-kameror och tidningsjournalister? För att sätta biblioteksfrågan på politikerkartan?
Det hade i varje fall varit ett PR-trick värt gamle idésprutan Conny Jacobsson.
Mats Myrstener