Kategoriarkiv: offentlig sektor

Valfrihetens tyranni

I Etc Malmö, en veckotidning som utkommer i Sveriges tredje stad, en klen tröst sedan S-tidningen Arbetet las ner, läser jag om valfrihetens tyranni. En amerikansk professor, Barry Schwartz, har skrivit boken The paradox of choice. ”Maximal välfärd skapas av maximal individuell frihet” är den rådande politisk-ekonomiska dogmen sedan avregleringarna startade på 1980-talet i Västeuropa.
Det var ett tänk som snart också skulle gälla den offentliga sektorn. Sjukvården är ett bra exempel, eller skolvärlden. I det läget gäller det att själv vara expert, det är ju ditt ansvar att välja rätt, och väljer du fel så kan det stå dig dyrt. Allt ansvar läggs över, från samhällets skuldror, till den enskilde.
Det är ju en sak att råka välja fel sorts ketchup bland hundra olika sorter i affären. En helt annan att välja fel skola till barnen, fel barnomsorg (om det finns någon att välja), fel förlossningssjukhus eller fel åldringsvårdare till gamla mormor.
Enligt den senaste Timbro-rapporten har fattigdomen i Sverige halverats på tio år, främst beroende på sänkta skatter och låg inflation. Men vad hjälper det mig om jag har mer pengar i plånboken, när inte sjukvården i Stockholm fungerar, eller när kollektivtrafiken inte fungerar, den psykiska ohälsan bara ökar, och elevernas resultat i skolan försämras drastiskt?

Kanske kommer det att ta många år att bygga upp ett fungerande samhälle igen? Om det över huvud taget är möjligt? Att vända en oceanångare som styr i fel riktning är ju inte alldeles lätt när kapten och styrman inte ens vet åt vilket håll man ska styra? Och besättningen inte vågar protestera. Själv kan jag som passagerare ju bara se på medan skeppet styr mot nästa isberg.

(Och apropå valfrihet: I vissa amerikanska delstater kan den dödsdömde faktiskt välja på att avrättas med giftinjektion eller i elektriska stolen! Kommentar överflödig.)

Mats Myrstener

Omvärldsbevakning

Jag botaniserar bland tidskrifterna på jobbet och blir ständigt upprörd. Fib-Kulturfront (still going strong) skriver om hur politiker gynnar sig själva med höga bidrag och löner. Motiveringen är ”att stärka demokratin”. Så kan t.ex. alliansens landstingsråd i Stockholm Filippa Reinfeldt (47 år) säkert gå i pension nu och uppbära hög politikerpension resten av sitt liv, precis som företrädaren Kristina Axén Olin.

I ett reportage från hemtjänsten får vi följa vårdbiträdet Anna och appen ParaGå som delar in arbetet minut för minut. Hon kallar den gamla damen hon hjälper för ”kund”, själv är hon på företagsspråk en ”resurs”, som levererar en ”tjänst”. Hennes chef kan följa henne på gps, hon har bara ett visst antal minuter till godo för varje ”kund”. Anna har med några kamrater inom hemtjänsten nu startat Hemtjänstupproret på Internet.

Under rubriken Krönika skriver FibK om hur sydafrikanska militärer hotas att ställas inför domstol för krigsförbrytelser i den israeliska armén i Gaza. Israeliska militärer klarar sig eftersom Israel inte godkänt internationella brottsdomstolen i Haag.

Den radikale presidenten Manuel Zelaya i Honduras störtades av militären 2009. Utrikesminister Bildt har inte fördömt kuppen utan hänvisat till EU. Men två moderata riksdagsmän på plats i Honduras menade att landet nu är mer stabilt och demokratiskt. EU godkände också det val som hölls i Honduras efter militärkuppen, och förhandlingar om ett nytt frihandelsavtal, som Zelaya motarbetat, kunde komma igång.

Gräsrotsrörelsen FNRP i Honduras har anmält 300 egna mördade medlemmar efter 2009 och ett femtiotal försvinnanden. 100 bondeaktivister, 30 journalister och 70 advokater har mördats av militären och av drogkarteller (som ofta är samma sak). Honduras är Latinamerikas näst fattigaste land och intresset från omvärlden är idag noll.

Pierre Gilly skriver om hur Sverige blivit ”som alla andra länder” med hög arbetslöshet, privatiserad välfärd, låg inflation, och en nyliberal ekonomi. ”Det ligger numera en tjock filt över den svenska ekonomiska debatten” skriver han.

Den dåliga sjukvården i Uppsala beskrivs, och man uppmanas att inte köpa israeliska varor med siffrorna 729 i början av streckkoden. Israels ockupation av Gaza strider mot internationell rätt och kallas i FibK för ett ”folkmord”. Det kan pågå obehindrat eftersom världens ögon är vända mot Syrien och Irak, där andra folkmord pågår samtidigt.

Ett annat ockuperat land är Västsahara, och Föreningen Västsahara ger sedan länge ut en tidskrift, Västsahara, med fyra nummer per år. Trots ockupationen borrar Marocko nu efter olja, och fartyg med svensk besättning (t.ex. företaget Wisby Tankers) fraktar varor till ockupationsmakten i Västsahara. Svenska fartyg fortsätter också att fiska längs Västsaharas kust, olagligt. Bl.a. har Blekinge tekniska högskola haft forskningsprojekt med Marocko, trots tortyranklagelserna från Amnesty international. Sverige har ännu inte heller erkänt Västsahara som självständig stat, men förhoppningar finns att en ny politisk majoritet ska göra det. Marocko utvinner fosfat från Västsahara, förra året för 330 miljoner dollar. Norge och Nederländerna har uppmanat EU att inte handla med den ockuperade delen Västsahara, men Frankrike och USA stöder Marocko. Internationella observatörer utvisas.

Föreningen Västsahara har en utställning som turnerar på svenska folkbibliotek, och man gav 2013 ut boken Västsahara – Europas sista koloni. Köp den, och stöd föreningens verksamhet! BiS kommer att skriva mer om konflikten och det bokprojekt föreningen har varit inblandat i tillsammans med författaren Monica Zak.

Mats Myrstener