Kategorier
Gatubibliotek New York USA

Occupy Wall Street Library

 

http://peopleslibrary.wordpress.com/

PLG statement on Occupy Wall Street – 10/06/11

The Progressive Librarians Guild supports the initiative of the Occupy Wall Street protest and the movement it has sparked, with manifestations all across the U.S.

We applaud the commitment and creativity being shown in providing a space for the articulation of opposition to the whole apparatus of the one-sided class war against workers, unions, the poor, immigrants, minorities, people of color, women, students and other sectors which make up the vast majority of Americans. We applaud the movement’s resistance to the greed,,injustice and inequality which is corroding the fabric of American society and its desire to imagine and help build a better future ,starting right now , for all Americans, by freeing ourselves from the destructive grip of unaccountable elites , insatiable profiteers and ruthless and cynical corporate plunderers.

We note that the Occupy Wall Street community has seen the need to create a ”library” as part of its essential infrastructure even under the very difficult conditions under which the occupation has to operate in the streets. We call upon members of the Progressive Librarians Guild and all librarians of conscience to assist the movement with resources and technical aid. Please support the Occupation movement, document its development and report back to the library community to encourage greater understanding and wider support among our colleagues and in our communities.

PLG Coordinating Committee

Kategorier
New York svenskamerikaner

"…för personer boende i New York och omnäjd"


Kring förra sekelskiftet spelade immigranter en viktig roll i amerikansk arbetarrörelse och partierna hade federationer baserade på språk/ursprung. Skandinaviska Socialistiska Arbetareförbundet (SSAF) var en sån, del av Socialist Labor Party. Bibliotek, bildning och läsning ansågs betydelsefullt .

Avdelningen i New York hade för 100 år sen Brevoort Hall på Manhattan som samlingslokal. Där fanns också Skandinaviska Arbetarebiblioteket, öppet varannan söndag, med böcker ”fritt tillgängliga för hemlån för personer i New York och omnäjd.” En liten broschyr presenterar nytillskotten 1909. Där är böcker på svenska, danska, norska och engelska – indelade i ämnena vetenskap, konst, socialvetenskap, filosofi och religion, historia och reseskildringar, biografi, poesi och drama, skönlitteratur respektive blandat. Den bildningstörstande kunde läska sig med titlar från Darwin till Kautsky till Stanley – från astronomi till Jesu liv. Bland skönlitteraturen syntes många klassiker: Cervantes, Dostojevskij, Kipling, Maupassant, Strindberg, Verne och Zola. Tung manlig övervikt. Arbetarlitteraturen, i den betydelse vi senare lärt känna den, var ännu i sin linda.

Den som ville söka bland samtliga titlar fick pallra sig till biblioteket och dess kortkatalog. Nyförvärv presenterades i SSAF-organet Arbetaren. Broschyrer och tillfällighetsskrifter var det ont om, varför man tacksamt efterlyste ”gåfvor”. Brevoort Hall tycks inte längre finnas på adressen, däremot ett Barnes & Noble alldeles i närheten. Per Nordahl har i en avhandling visat hur den svensk-amerikanska arbetarrörelsen med tiden tynade bort och personerna istället kom att ingå i den breda amerikanska rörelsen.

Delar av det ”skandoamerikanska” materialet samlades in och finns bevarat vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.

Kalle Laajala

Foto: kennymatic (cc-by)