Category Archives: nazism

Det högerextrema hotet mot biblioteken

DN rapporterar om hur bibliotekarier i Nacka har utsatts för påtryckningar och dödshot efter att avböjt prenumerationer på tidningen Nya Tider. En tidning som Expo beskriver som ”djupt förankrad i den rasideologiska miljön”. Detta sker kort efter att en bibliotekarie på Ekerö bibliotek har utsatts för hot efter att biblioteket inte köpte in Massutmaningen av Tino Sanandaji, en bok som kramas om av högerextrema aktivister. Situationen eskalerade tills biblioteket i Ekerö valde att ta in väktare för att garantera säkerheten i biblioteket.

Det är hårresande att läsa om hur dessa bibliotekarier utsätts för hot om våld och död när de bara har gjort sitt jobb som tjänstemän.

Jag blir också bekymrad när jag läser Erik Fichtelius (regeringens utredare för nationell biblioteksstrategi) kommentar i DN som reducerar det komplexa urvalsarbetet till ett plakat om bibliotekets neutralitet. Fichtelius säger att biblioteket ska vara en plats där material från alla olika politiska åskådningar ska representeras.  Folkbiblioteken måste ju dock förhålla sig till en verklighet med en enorm bokproduktion och politiska rörelser som kämpar för utrymme. Vi vet ju att budgeten är begränsad och likaså utrymmet på hyllorna. Varje bok eller tidskrift kommer inte kunna köpas in och ett urval måste göras. Gör då dessa bibliotekarier fel när de säger att allt inte får plats? Gjorde Ekerö bibliotek fel när de nekade inköp av Massutmaningen för att den var egenpublicerad och bibliotekarierna inte kunde validera dess kvalité – samma öde som en stor mängd böcker utgivna av små förlag möter? Är det fel av Nacka kommun att neka prenumeration av Nya Tider eftersom den högerextrema rasideologi tidningen företräder inte är en åsikt bland andra?

Nej.

Det verkliga hotet mot bibliotekens neutralitet måste vara när politiska rörelser börjar använda hot och våld för att påverka deras innehåll. Det är där fokus borde ligga. Låt bibliotekarierna göra sitt urval efter transparanta och demokratiskt förankrade principer. Och skydda dem mot våldsverkarna.

Länkar:

Bibliotekens urval väcker hat och hot – DN.SE

Det här är Nya Tider

Kommunen kör över biblioteket – kräver att Tino Sanandajis bok köps in | ETC

Biblioteket valde bort bok – utsattes för näthat

Tobias Willstedt

Uttalande med anledning av det upptrappade fascistiska våldet i samhället

20140315-122420.jpg

Uttalande med anledning av det upptrappade fascistiska våldet i samhället.

Det nazistiska våldet kan inte stoppa oss!

För en vecka sedan, på internationella kvinnodagen, kom nazister till Möllevången i Malmö med kniv och attackerade folk som deltagit i en feministisk demonstration. Fyra skadades, varav en så allvarligt att han legat nedsövd den senaste veckan med livshotande skador.

Detta sker i en tid av rasistisk och fascistisk mobilisering i Sverige och Europa, en mycket farlig utveckling som måste stoppas av alla oss som försvarar människors lika värde och arbetar för frihet från förtryck.

Föreningen Bibliotek i Samhälle har en lång tradition av engagemang i rättvisefrågor och antirasism. Vårt antirasistiska manifest är ett exempel på hur vi nyligen har lyft de antirasistiska frågorna i bibliotekssammanhang. Vårt arbete går vidare som en del i den breda, antirasistiska kampen. Vi sänder idag våra tankar till de som skadats i nazisternas brutala attack, och till alla andra underbara socialister, feminister och antirasister som varje dag kämpar för en bättre värld.

Vi kommer aldrig acceptera främlingsfientlig retorik och vi kommer aldrig acceptera nazisternas våld. Vi säger: Nu räcker det! Kämpa Showan! Kämpa alla antirasister!

Antaget vid Föreningen Bibliotek i Samhälles årsmöte, Stockholm, den 15 mars 2014