Kategorier
bibliotekslag Nacka stadsbibliotek Vad är ett folkbibliotek?

Bibliotek som rättighet (Nacka under luppen)?

Flamman har hittat till Nacka? Tydligen hög tid att bibliotekslagen blir en rättighetslag, rätten till läsning på modersmålet, rätten till samhällsinformation, rätten till internet, rätten till ett verkligt folkbibliotek………………
Ingrid Atlestam

Kategorier
Nacka stadsbibliotek

Bibliotek i Nacka

Nacka kommun har fått klä mycket skott i debatten för sin bibliotekspolitik. Men det finns också ljusglimtar. Nu öppnar snart efterlängtade ombyggnaden av Nacka Forum, kommunens huvudbibliotek. Nye chefen Nick Jones har stora planer, det ska bli spännande att se om han lyckas förverkliga dom i nya Forum.
Samtidigt skriver bibliotekskonsulenten Lena Lundgren om verksamheten i Fisksätra, en stadsdel i Nacka med stor invandrartäthet. Biblioteksfilialen där är ett aktivt centrum för hela stadsdelen, ett av de bästa exemplen på att det ”lokala biblioteket” verkligen fungerar. Där arbetar man för att stödja barns språkutveckling, i samarbete med föräldrar och modersmålslärare. Lena Lundgren har varit utvärderare, boken hon skrivit heter Språk som rikedom – en möjlighet för Fisksätra – en utmaning för Nacka kommun.
Det finns fler folkbibliotek i Nacka än mediahypade Dieselverkstaden. Det vore verkligen roligt om Nacka kommun tog tag i möjligheterna att profilera sig på biblioteksområdet på mer än ett sätt, förutsättningar finns!
Mats Myrstener