Kategorier
målsättning mötesplats Nationell bibliotekspolitk Vad är ett folkbibliotek?

Mötesplats – kommentar till kommentarer

Visst behövs unga (fri)modiga kollegor, visst är det för mycket gnäll och för lite aktion ibland. Men vad som framförallt saknas, såväl bland yngre som äldre kollegor är ideologi, tankar och insikt kring varför man gör eller inte gör saker, vadan och varthän.
Om inte politikerna tar sitt ansvar och formulerar ett uppdrag så får man göra det som tjänstekvinna och se till att få det antaget av politiken. Detverkar som många bibliotekarier inte inser att biblioteken är, eller åtminstone ska vara en demokratiskt styrd institution i den meningen, att vi har röstat på politiker som ska ta ansvar för bibliotekspolitiken. Det är något annat än den nu härskande idén om kundtillfredställelse och efterfrågestyrning.
Risken är inte bara att man säljer smöret och tappar pengarna , utan att men inte ens har något barn att slänga ut med badvattnet!
Nu när ekonomin kärvar i kommunerna så gäller det att ha skarpa argument till försvar för biblioteken och gratisprincipen, inte luddiga formuleringar om mötesplats och ”köpa på efterfrågan”.

Ingrid Atlestam, bibliotekarie modell maj 68 och snart före detta.

Kategorier
mötesplats Vad är ett folkbibliotek?

Säg bibliotek det räcker!

Allt detta snack om att biblioteket ska vara en mötesplats, nu senast i rapporterna från Halmstadskonferensen i Bergen, börjar bli tjatigt och känns innehållslöst. Folkbibliotek är ett genial social innovation, en effektiv kollektiv lösning på såväl individuella som samhälliga informations- och kunskapsbehov. Som bieffekt uppstår möten i tid och rum, mellan människor, idéer, ideologier digitalt och reellt. Helt fantastiska saker sker varje dag i våra bibliotek och det mesta av detta har vi noll koll på, i all denna lugna tysthet pågår ett kreativt kaos, som vi aldrig kommer att kunna räkna, utvärdera eller analysera.
Nu träder den ena gurun efter den andra fram och säger att biblioteken måste förnya sig, tänka om, bli någon slags allmänna mingelmiljöer och frigöra sig från sitt tunga folkbildande arv, bli lite mer hippa, moderna, digitala och undomliga. Bli mötesplatser!
Men fortfarande uppger de flesta att de besöker biblioteket för att låna böcker. Den ena undersökningen efter den andra visar att det är bibliotek, i mer traditionell bemärkelse ungdomar vill ha.
I allt annat säges det att vi ska tillfredställa efterfrågan, varför gäller inte detta när brukarna faktiskt vill ha biblioteksverksamhet, inte avbokade mötesplatser? Att försöka göra mötesplatsfunktionen till huvudsak är som att sälja smöret och tappa pengarna.

Ingrid Atlestam

Kategorier
fildelning mötesplats personallösa biblioteket Vad är ett folkbibliotek?

Vi ses på biblioteket, "in real life"

Från rättegången mot fildelarna på Pirate bay läste jag ett lustigt replikskifte. Åklagaren frågade de tre om de brukade träffas ”in real life” (IRL) d.v.s ”på riktigt” och inte bara ”på nätet”.
En av de tillfrågade svarade förvånat att för dom var Internet ”the real life”. Om dom någon gång träffades ”IRL”, så kallade dom det istället ”away from keyboard” (AFK).
Är detta ett språkbruk vi på biblioteket snart också får lägga oss till med? När allt mer av verksamheten digitaliseras? Hur många personaltäta folkbibliotek ”in real life” kommer det att finnas i framtiden förutom Kungliga biblioteket och några universitetsbibliotek om kommunpolitikerna får bestämma?
Apropå biblioteket som ”mötesplats” (dvs mötesplats mellan besökare och personal, se tidigare inlägg). Jag undrar vad folkbiblioteket i Rosengård betytt för de som bor där? Det vore värt en egen undersökning av en magisterstudent. Jag tror inte biblioteket i Rosengård hade fungerat utan personal, vad tror ni?
Mats Myrstener