Kategoriarkiv: medbestämmande

Dåligt ledarskap?

Sent omsider får jag möjlighet att läsa Biblioteksbladet nr 5 (maj). Och här får Malmös omstridda bibliotekschef Elsebeth Tank sina fiskar varma, ojojoj.
”Stark misstrivsel”, ”medarbetarna känner sig överkörda och vilsna”, ”personalen håller på att dräneras på motivation och arbetsglädje”.
En majoritet av de som svarat på en trivselenkät (95 procent av personalen svarade!) pekar på låg delaktighet i förändringsarbetet, otydliga beslutsvägar, oklara mål och visioner, för att nämna det milt. Nästan hälften av de anställda uppger att de inte trivs på arbetsplatsen.
Tank kritiseras också för sin ”danskt” auktoritära ledarstil, som många anställda på stadsbiblioteket i Malmö inte känner sig bekväma med. Organisationen fungerar inte, erkänner Elsebeth Tank. Hon lovar nu sakta ner på tempot i förändringsarbetet, som dock kommer att fortsätta.
Även på Kungliga biblioteket är personalen missnöjd enligt BBL. ”Allt är inte bra” erkänner riksbibliotekarien bekymrat. Medarbetarna är missnöjda med ledningen, den interna kommunikationen och en otydlig besluts-
struktur.
”Nu måste vi undersöka hur vi vrider klockan rätt”, medger Gunnar Sahlin. Så sant, så sant. Särskilt gäller det den ”interna kommunikationen”.
Har man hört talas om Internet? E-mail? Lokalt nätverk? Eller är det ”stormöte” som gäller från och med nu?
Mats Myrstener