Kategoriarkiv: Mauritius

"Tillgång till Internet är en grundläggande medborgerlig rättighet"

Så sa landets IT-minister på en konferens 13 januari. Landet ifråga är Mauritius, denna lilla önationen som vill se sig som en hub för ekonomi, utbildning och IT i Indiska Oceanen, en länk mellan Asien och Afrika. Där satsas det stort på digital delaktighet.
Man har ökat kapaciteten i det nationella bredbandet, tillgängligt till subventionerat pris för alla privatpersoner, utan att höja priset.
Man har nu även försett alla landets 110 postkontor med datorer för allmänheten, att använda till en låg kostnad, gratis för arbetslösa, funktionshindrade, m fl. Överhuvudtaget satsar man på postkontoren, med slogan ”mycket mer än brev”. Datorer ska också finnas i ytterligare 150 offentliga lokaler, däribland folkbiblioteken, som tyvärr är betydligt färre än postkontoren.
Dessvärre har folkbibliotek där ännu inte insett att de har en folkbildningsuppgift, att lära folk att använda alla dessa fantastiska maskiner!
Vilket väl alla bibliotek i Sverige insett?

Ingrid Atlestam

Där öst och väst möts, vackert så?


p { margin-bottom: 0.21cm; }Har även besökt den största av sju filialer till Mauritius största folkbibliotek, ett mediatek med utlåning av film förutom böcker och tidskrifter. Lokalen är större än huvudbibliotekets, ett stort cybercafé, referensavdelning, tidningar, tidskrifter. En hel del skönlitteratur av mer tveksam kvalité finns i de glesa hyllorna, allt inbundet i ”biblioteksband”. Den intervjuade kollegan sa precis som kollegan på huvudbiblioteket, att bibliotekets främsta uppdrag är att vara ett stöd i utbildningen på alla nivåer, sedan måste man ju ha lite nöjesläsning också.

Så filmerna var framförallt undervisningsfilm från Mauritius motsvarighet till UR. Spelfilmerna var enkelt indelade i två lika stora samlingar, en från väst och en från öst. Här mötas de två!

Den för ett estetiskt och ideologiskt skolat öga totala blandning av Disneyfigurer, kinesiska landskapsbilder, affischer om kampanj mot kvinnomisshandel, pedagogiska väggplancher, anslag om tystnad, sentenser om läsningens goda, foto av premiärministern, Asterix och ”hötorgskonst” i ”guldramar” i en för övrigt sällsynt trist lokal ställer mycket av ens invanda värderingar på sin spets. Denna totala kreolisering, kan den även bli som estetiskt tilltalande?

Ingrid Atlestam