Kategorier
IT och bibliotek Mauritius

"Tillgång till Internet är en grundläggande medborgerlig rättighet"

Så sa landets IT-minister på en konferens 13 januari. Landet ifråga är Mauritius, denna lilla önationen som vill se sig som en hub för ekonomi, utbildning och IT i Indiska Oceanen, en länk mellan Asien och Afrika. Där satsas det stort på digital delaktighet.
Man har ökat kapaciteten i det nationella bredbandet, tillgängligt till subventionerat pris för alla privatpersoner, utan att höja priset.
Man har nu även försett alla landets 110 postkontor med datorer för allmänheten, att använda till en låg kostnad, gratis för arbetslösa, funktionshindrade, m fl. Överhuvudtaget satsar man på postkontoren, med slogan ”mycket mer än brev”. Datorer ska också finnas i ytterligare 150 offentliga lokaler, däribland folkbiblioteken, som tyvärr är betydligt färre än postkontoren.
Dessvärre har folkbibliotek där ännu inte insett att de har en folkbildningsuppgift, att lära folk att använda alla dessa fantastiska maskiner!
Vilket väl alla bibliotek i Sverige insett?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Mauritius

Där öst och väst möts, vackert så?


p { margin-bottom: 0.21cm; }Har även besökt den största av sju filialer till Mauritius största folkbibliotek, ett mediatek med utlåning av film förutom böcker och tidskrifter. Lokalen är större än huvudbibliotekets, ett stort cybercafé, referensavdelning, tidningar, tidskrifter. En hel del skönlitteratur av mer tveksam kvalité finns i de glesa hyllorna, allt inbundet i ”biblioteksband”. Den intervjuade kollegan sa precis som kollegan på huvudbiblioteket, att bibliotekets främsta uppdrag är att vara ett stöd i utbildningen på alla nivåer, sedan måste man ju ha lite nöjesläsning också.

Så filmerna var framförallt undervisningsfilm från Mauritius motsvarighet till UR. Spelfilmerna var enkelt indelade i två lika stora samlingar, en från väst och en från öst. Här mötas de två!

Den för ett estetiskt och ideologiskt skolat öga totala blandning av Disneyfigurer, kinesiska landskapsbilder, affischer om kampanj mot kvinnomisshandel, pedagogiska väggplancher, anslag om tystnad, sentenser om läsningens goda, foto av premiärministern, Asterix och ”hötorgskonst” i ”guldramar” i en för övrigt sällsynt trist lokal ställer mycket av ens invanda värderingar på sin spets. Denna totala kreolisering, kan den även bli som estetiskt tilltalande?

Ingrid Atlestam

Kategorier
bibliotekarier Mauritius

Global konspiration?

Har just besökt Mauritius största folkbibliotek och intervjuat en av bibliotekarierna, som jobbat där i över 30 år Hon var full av entusiasm över att regeringen beslutat att alla folkbibliotek ska datoriseras och på så sätt få en gemensam katalog och det hela ska vara klart inom två år.
Idag höll man på att julpynta på barnavdelningen, granen var redan på plats!
Fantastiskt hur man genast förstår varandra; detta med bristande anslag, hur man får barnen att läsa, männen i tidningsrummet och kvinnorna bland romanerna, mediaurval, målsättning, allt känner man igen och talar i någon mening samma språk, kollegor över hela världen.

Vid ett besök på Irland i somras inom ett ickebiblioteks EU-projekt var det en av deltagarna som tyckt sig förstå att bibliotekarier, när de träffas genast finner varandra, han undra om de har någon hemlig global konspiration.
Nej, hemlig är den inte, men vi kanske ändå skulle läcka ut den via WikiLeaks för att få mer genomslag?
Bibliotek är fantastiskt så totalt lokalt och globalt samtidigt!

Ingrid Atlestam

Kategorier
bibliotekarier biblioteksdebatten Mauritius

Varje bibliotekaries plikt?

Kollegan på Mauritius nationalbibliotek tycker att varje professionell bibliotekarie borde se det som sin plikt att skriva en insändare, ett debattinlägg eller en artikel varje år för att få biblioteksfrågor högre upp på dagordningen. Någon däremot?
På Mauritius finn 75 universitetsutbildade bibliotekarier på en befolkning på 1, 3 miljoner. Vi är väl ca 5000 på nio miljoner, tänk vilken effekt det skulle bli om fler röster och åsikter gjorde sig hörda, om fler erfarenheter, analyser och visioner lyftes fram! Bibliotek är mångfald, låt det märkas i debatten också!
Varför är bibliotekarier så tysta? Kollegan på Mauritius vågade inte längre vara så aktiv, då han nu har en högre tjänst på nationalbiblioteket, men han saknade nya unga orädda röster.
Vem är rädd för vad bland oss som säger oss vara det fria ordets försvarare?

Ingrid Atlestam

Kategorier
Mauritius

I öster stiger solen upp?

Besökte Mauritius nationalbibliotek i går, men det var stängt p g a prinsessan Annes officiella visit där. Men lyckades ändå få tala med en bibliotekarie, som visade sig vara en eldsjäl, som dessvärre brinner ganska ensam för förbättring av landets biblioteksväsen. Den bristande utvecklingen beror enligt honom på avsaknad av lagstiftning och nationell bibliotekspolitik, dåliga anslag, låg status, låga löner, passiva bibliotekarier, för få som yttrar sig i det offentliga samtalet. Någon som känner igen något av detta? Tycks vara universella biblioteksproblem!
Men som goda exempel, länder där det just nu händer mycket positivt på biblioteksfronten, där man insett vikten av bibliotek på regeringsnivå, framhöll han inte bara Singapore utan även Sydkorea och Kina. Någon som har koll på detta?

Ingrid Atlestam