Kategorier
boktips filosofi Frankrike marxism

Om några franska marxistiska filosofer och annat läsvärt

… filosoferar bibliotekarien Hans Larsson vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
http://www.arbark.se/2010/12/filosofer-och-maoister/

Kategorier
marxism

Marxismen har moral

medan kapitalismen bara handlar om hur man skapar profit. Därför kallar sig Dalai lama marxist, enligt ett uttalande från TT-AFP i dagens Svenska dagbladet. Men han tillägger att kapitalismen gett kineserna större materiellt välstånd och ”större frihet”.
Mats Myrstener