Kategorier
mångspråkighet segregation

Mångspråkiga biblioteket

Första september började formellt projektet ”det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser”, ett kompetensutvecklingsprojekt för bibliotekspersonal i Västra Götaland finansierat av EU.
Samtidigt duggar nu sparbetingen tätt över åtminstone de göteborgska biblioteken. Det gäller då att försvara den mångspråkiuga verksamheten, att argumentera för att bibliotek i mångspråkiga stadsdelar är extra viktiga och måste få kosta.
Den som inte känner sig bekräftad, inte får böcker och tidningar på sitt språk, och möts av ett stängt bibliotek istället för ett välkomnande fullt av böcker, datorer och personal som har tid, kanske bränner bilar istället!
Bibliotek handlar inte om utlåningssiffror utan om fri och jämlik tillgång och demokrati.
Var med och bygg upp bibliotekens mångspråkiga kompetens, bli medlem i Ningen Mångspråkiga biblioteket

Ingrid Atlestam

Kategorier
integration Internet mångspråkighet nordiskt samarbete

Enspråkig enfald

Danmark har sedan många år en mångspråkig portal för invånare med annat modersmål än svenska, http://www.finfo.dk har samhällsinformation såväl statlig som kommunal på tolv språk, nu har Finland en liknande portal på femton språk, http://www.Infopankki.fi.
Sverige hade tidigare http://www.sverige.se men den finns inte kvar ens på svenska utan är till största delen på engelska med ett mycket begränsat antal länkar och texter på andra språk och då i första hand franska, tyska, spanska och ryska. Sidan är alltså inte avsedd för invånare med annat modersmål än svenska utan för affärskontakter och turism.
Varken Stockholm, Göteborg eller Malmö har info på sina webbplatser på annat än svenska och engelska. Är det inte självklart att nödvändig samhällsinformation ska finnas lättillgänglig på de i landet mest frekventa språken? Det ältas mycket om misslyckad integrationspolitik, dags att göra något konkret, att se till att nykomna får en rimlig chans att få information om det svenska samhället, dess möjligheter och krav.

Ingrid Atlestam

Kategorier
Europeiska unionen mångspråkighet

Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser

Bland länkarna i högernmarginalen finns nu en ny, Mångspråkiga biblioteket. Det är en så kallad Ning, en början till en samlingsplats för allt och alla som är engagerade i att skapa Det mångspråkiga biblioteket. Klicka, läs och engagera dig i detta för folkbiblioteken och demokratin livsviktiga uppdrag!
Ingrid Atlestam