Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångspråkighet

Grattis Botkyrka och Fisksätra!

Första upplagan av Botkyrka internationella bokmässa var ett fantastiskt arrangemang. Ett överväldigande utbud av information, inspiration, poesi, politik, språk, samtal, engagemang och erfarenhet under tre dagar. Ett strålande exempel på vad man kan åstadkomma i en kommun där man bestämt att mångspråkighet är en rikedom, en kommun som har som motto ”långt ifrån lagom”.
Enda problemet är att det dröjer två åt till nästa gång!

Under mässan delades hederspriset ”Årets mångspråkiga bibliotek” ut för första gången. Priset är instiftat av Botkyrka kommun och Internationella Biblioteket och mottagare blev Fisksätra bibliotek i Nacka med följande motivering:

Med en aldrig sinande energi och entusiasm arbetar Fisksätra bibliotek sedan många år målmedvetet utifrån denna profil med att skapa dialog mellan människor och kulturer. Med projektet ”Språk som rikedom” utvecklade biblioteket ett språkstöd med ambitionen att betrakta språk som ett både ett socialt och individuellt kapital.

Genom sitt framgångsrika arbete är Fisksätra bibliotek ett föredöme och en inspirationskälla för andra bibliotek. Samtidigt som Fisksätras personal är öppen för att ta till sig och lära av andra kollegors sätt att arbeta och på så sätt utvecklar verksamheten vidare.

Mer av Botkyrkas och Fisksätras biblioteksvisioner och arbetssätt behövs över hela landet!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka botkyrka internationella bokmässa mångkultur mångspråkighet

Botkyrka internationella bokmässa

I år händer något spännade för oss som är intresserade av mångspråkighet och litteratur från världen utanför Sverige (något som tyvärr får allt mindre uppmärksamhet av vår bokmarknad). 5 – 7 maj så arrangeras nämligen för första gången Botkyrka internationella bokmässa. Arrangemanget äger rum i Hallunda folkets hus och bland arrangörerna ingår bland annat Botkyrka bibliotek och ABF. Läs mera här.


Tobias Willstedt

Kategorier
mångspråkighet Vad är ett folkbibliotek?

Mångspråkiga biblioteket – påminnelse

Har skrivit tidigare här om nödvändigheten av att varje bibliotek anpassar sig till sin lokala verklighet, som numera ofta är hembygd för många olika språk och kulturer. I EFS-projktet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella arenor, har bl a ingått en kurs i kulturpedagogik som handlar om hur biblioteket kan bli en arena för fler röster i lokalsamhället. Detta har åxå funnits med som ett av flera tema i de fyra inspirationsdagar med ca 450 deltagare som nyligen ägt rum i Västragötaland.
Snart är projektet slut, men arbetet måste fortsätta. Delta genom att engagera/informera dig i ningen Det mångspråkiga biblioteket, där finns massor av information och erfarenhet samlad och mer blir det om du bidrar!
Ett bibliotek som speglar och engagerar lokalsamhället kan visa att hembygd är ett globalt begrepp, att varje punkt på klotet är dess mittpunkt och måste ha världsvid utsikt!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Botkyrka Hallunda mångspråkighet

Mångspråkigt bibliotek i ickelagoma Botkyrka

Saxat från SBs webbplats:

”Utvecklingsstöd till Botkyrka internationella bibliotek

Svensk Biblioteksförenings styrelse beslutade vid sitt senaste möte att bevilja 125.000 kronor i utvecklingsstöd till projektet ”Botkyrka internationella bibliotek –
Öppen scen för det fria ordet”.

I Hallunda bibliotek i Botkyrka skapas en miljö som direkt förmedlar budskapet att Hallunda är ett internationellt bibliotek och man vill bereda besökarna möjlighet att själva medverka aktivt. Ett redskap för detta är en öppen scen där debatter, samhällsfrågor, litteratur och poesi får ta plats, en öppen scen för det fria ordet.

Projektet syftar till att finna former för ett modernt, mångspråkigt internationellt bibliotek och man kommer att arbeta både med att omgestalta miljön och med att ompröva arbetssätt och metoder. Projektet pågår under 2011 och 2012. En höjdpunkt blir Botkyrka Internationella
Bokmässa 5-7 maj 2011 där man vänder sig till både fackfolk och allmänhet och sätter fokus på mångspråk, litteraturförmedling, översättning, tvåspråkighet, idéutbyte och inspiration.

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsstöd kan ges till framåtsyftande och nyskapande förslag och förslag som syftar till att åstadkomma ökat samarbete. Svensk Biblioteksförenings styrelse beslutade att vid höstens ansökningstillfälle särskilt prioritera insatser som syftar till att
göra biblioteken tillgängliga och angelägna för fler och nya användare.

Nästa ansökningstillfälle är i vår med 31 mars som sista ansökningsdag.”

Ser fram emot rapporter från Hallunda och att många fler bibliotek tänker mångfaldigt, även utan projektpengar. Det vill säga anpassar sig till sitt lokalsamhälle, kollar vilken profil stasdsdelen har och profilerar inköp och verksamhet därefter, och inte efter den populära statistikbefrämjande svenska skönlitteraturutgivningen.

Ingrid Atlestam

Kategorier
digitala klyftan mångspråkighet Vad är ett folkbibliotek?

Kriminella bibliotek?

Folkbibliotekens uppdrag och existensberättigande, alltsedan starten för drygt hundra år sedan, är att överbrygga kunskaps- och informationsklyftor. Idag handlar det om två stora utmaningar/uppdrag, dels att utveckla biblioteken så att de är mer relevanta i det mångspråkiga samhälle vi nu har och dels att få alla med på det digitala tåget.
I ESF-projektet Det mångspråkiga biblioteket – utveckling av interkulturella mötesplatser pågår ett arbete med kompetensutveckling och attitydpåverkan i Västra Götaland, förhoppningsvis sprider sig både kompetens och inspiration och på verkar biblioteksvardagen på sikt.
Vad gäller den så kallade digitala klyftan pågår ett ambitiöst arbete med länsbiblioteket i Östergötland som drivande. Kolla senaste utspelet i samband med Internetdagarna här !
De folkbibliotek som inte tar sig an dessa två uppgifter bryter faktiskt mot bibliotekslagen!

Ingrid Atlestam