Kategorier
Malmö stadsbibliotek personallösa biblioteket

Tecken i tiden?

I Nerikes Allehanda debatteras stadsbibliotekets i Örebro kraftigt minskade bokanslag. En webfråga (se även Biblist) ställde t.o.m. frågan ”Behövs biblioteket?”.
Och i Sydsvenskan debatteras ”gallringshysterin” på Malmö stadsbibliotek.
Och så fort biblioteken utsätts för hot (eller stora förändringar) så kommer allmänheten till försvar. Vilket ändå kan kännas trösterikt.
Dessutom kom jag på att försöket med personallösa biblioteket i Veberöd förmodligen stupar på de övervakningskameror som finns i biblioteket. De registrerar ju inte bara vem som lånar utan även vilka böcker man lånar, och det strider väl ändå mot grundlagen? Frågan kommer att utredas av Länsstyrelsen i Skåne.
(I senaste DIK-Forum besöktes biblioteket i Them på Jylland där personallösa biblioteket sedan länge praktiseras. Inte utan problem: maskinerna fungerar tidvis dåligt, och den ”support” man ska få från huvudbiblioteket i kommmunen fungerade inte heller särskilt bra.)
Mats Myrstener

Kategorier
Malmö stadsbibliotek solidaritet Vad är ett folkbibliotek?

Utan solidaritet inga folkbibliotek!

Läser att Malmö stadsbibliotek, som var först med att låna ut TV-spel, nu stoppat utlåningen på grund av allt för många stölder. Det har ”försvunnit” spel för 100.000 kr bara under våren. Utlåningen startar igen så snart man hittat ett bättre stöldskydd, manuell utlåning är tydligen otänkbart i dessa robottider.
Stölder har förekommit på folkbibliotek åtminstone sedan man införde ”öppna hyllor”. Det finns två lösningar på detta problem, att dyrbart och eftertraktat material ”får fötter”, antingen slutar man köpa det eller annars förvarar man det ”bakom ryggen”. En tredje lösninge är givetvis att man accepterar ett stort svinn eller bara blundar för det
Det kommer alltid att finnas de som beter sig osolidariskt och snor av den gemensamma egndomen Om stölderna ökat i dessa den nya individualismens tidevarv vet jag inte, men onekligen finns det större värden att lägga beslag på nu med det digitala.
Folkbibliotek förutsätter och bygger på solidaritet, att vi förvarar och förvaltar en gemensam egendom som kan användas av var och en på sådana vilkor att alla kan få del av denna rikedom. Varför är vi så dåliga på att marknadsföra själva idén med folkbibliotek, denna geniala sociala innovation, som bygger på det ursocialistiska, från var och en efter förmåga till var och en efter behov.
Ingen biblioteksvisning, inga bokprat, inte en dag utan att nämna hur folkbibliotek och solidaritet hänger ihop såväl historiskt som nu och sedan!

Ingrid Atlestam

Kategorier
boktips kärlek Malmö stadsbibliotek serietecknare tredje världen

"Sjuttiotalsvänstern roligare än sitt rykte!"

Malena Rydell recenserade i DN 9 juli en nyutgåva av en sjuttiotalsklassiker, Annika Elmqvist, Gittan Jönsson, Annmari Langemar och Pål Rydbergs Historieboken. Ordfront gav ut den första gången 1970, och ger nu ut denna ”seriebok” av några Konstfackselever i ny uplaga.
Världshistorien berättad underifrån, och i tecknade serier, det var något nytt 1970. ”Det visar sig att sjuttiotalsvänstern hade mer rätt än fel”, skriver Malena Rydell. Dessutom är den mycket ”roligare” än sitt rykte(!) Idag är mycket av vänsterns historieskrivning, särskilt den som behandlar tredje världen, allmänt accepterad. De brittiska och amerikanska företag som kallade ANC ”terrorister” i Sydafrika betraktas däremot idag som historieförfalskare.
Ett erkännande, om än i senaste laget, kan man väl säga.
Mats Myrstener
PS Igår visades Bo Widerbergs debutfilm Barnvagnen från 1963, fotograferad av Jan Troell, på TV. Inspelad i Malmö, med en lång scen från stadsbiblioteket. Vilket påminner mig att Widerberg också deltog i en antologi BiS gav ut (år?) med litterära skildringar av bibliotek. Hans bidrag hette Kärlek på bibliotek. En aspekt av vårt arbete som är alldeles för underskattad.