Kategorier
databaser Folkbildning Libris open access

En lans för Libris

Det talas nu om att Libris ska giftas bort med Burk. Det låter som ett utmärkt förslag, allra helst som Libris är en utmärkt databas att söka i. Och det säger jag inte bara för att jag själv nästan dagligen katalogiserar litteratur i Libris.
Det finns inte så många databaser som på detta sätt är open access dvs öppna för vem som vill söka i dem. Biblioteken går där i bräschen. Det är ett verkligt demokratiskt sökverktyg på nätet, lika bra som Wikipedia. Varför är inte NE också helt öppen för allmänheten? Det vore verkligen en folkbildningsinsats av staten att göra den allmänt tilgänglig.
Mats Myrstener

Kategorier
bibliotekspolitk Bibliotekstjänst Kungliga biblioteket Libris

Bättre sent än aldrig?

Detta färska pressmeddelande från BTJ och KB har vi väntat på i över trettio år:
”Ny nationell bibliotekskatalog – BURK och Libris går ihop”
I dagsläget finns två nationella biblioteksdatabaser. Libris, som drivs av KB, är forskningsbibliotekens gemensamma katalog och BURK är den katalog som främst används av folkbiblioteken. För att underlätta för dem som använder sig av söktjänsterna har Kungliga biblioteket och BTJ, påbörjat ett arbete för att skapa en gemensam, nationell databas.
Det handlar om att sätta användarna i centrum. Därför är intentionen att det ska finnas en sökväg som täcker allt. KB kommer att ansvara för drift av den nationella databasen medan BTJ fortsätter att leverera bibliografiska data och ge service till biblioteken. Målet är att den nya, nationella katalogen ska vara klar i januari 2011.
Politiska beslut under våren för KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet kommer att påverka arbetet.”

Hoppas detta är inledningen på en ny bibliotekspolitik, där biblioteken och användarna sätts i centrum, inte vinsten och makten!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Libris

Från flydda tider (före Libris)

I vårt arkivforskande under helgen hittade jag följande notis i en Internbulletin, ett TT-meddelande från 5 oktober 1977:
”Statskontorets försök att använda datorer för att rationalisera arbetet vid 15 vetenskapliga bibliotek i Sverige har misslyckats. En planerad vinst på en miljon kronor per år har blivit en förlust på 4,5 miljoner.
Detta dystra resultat konstaterar riksdagens revisorer i en granskning av Libris, ett datorbaserat informationssystem vid vetenskapliga bibliotek.
Det nedslående resultatet beror på brister i projektets organisation, för lite personal, tekniska brister i datasystemet och dålig personalutbildning.
För att Libris skall ha någon framtid måste projektet få en teknisk översyn och en ny målsättning.”
Så gick det till på ”den gamla goda tiden”! Försöksverksamheten med Libris inleddes 1972, i IT-ålderns verkliga barndom. Men det blev ju bättre allt efterhand.
Mats Myrstener