Kategorier
dyslexi Läs för mig pappa läsfrämjande

Mer om läsfrämjande

Här är en länk från Dyslexiförbundet som tar upp läsprojektet ”Läs för mig pappa”. Dyslektiker är ju också en grupp som borde få hjälp med läsfrämjande åtgärder.
http://www.dyslexi.org/fungerande-medier/las-mej-pappa

Kategorier
klassamhället Läs för mig pappa läsfrämjande läsvanor

Åter till ursprunget!

Senaste SOM-undersökningen, ”Skilda världar”, visar att det är arbetarklassens män som minskat sin biblioteksanvändning och läser allt mindre. Att få igång en diskussion om denna negativa utveckling och vad biblioteken skulle kunna göra för att vända trenden tycks svårt. Verkar inte som det är något som intresserar bibliotekariekåren. Det faktum att det var just för den gruppen som folkbiblioteken en gång startades tycks bortglömt.
Förhoppningsvis kan någon inspireras av uppsatsen ”En godnattsaga för demokratin?- En undersökning av ett läsfrämjande projekt i facklig regi” av Emma Larsson (BHS 2009:2)
Uppsatsen i fulltext: http://bada.hb.se/bitstream/2320/4646/1/09-2.pdf
Ingrid Atlestam