Kategorier
kvalitetskriterier

Bibliotek eller bokhandel?

I Frankrike tar man kulturen på allvar. Lastpallar med Dan Brown betackar man sig för. Till skillnad från svenska bokhandlar så vill de franska införa regler. Man får en kvalitetsstämpel (Label Librairie Indépendante de réference) om man uppfyller vissa normer som ett utbud med minst 6.000 titlar, att inte vara alltför nyhetsinriktad, och att ha tillräckligt med personal för att ge en god service.
Kanske vore det något för svenska folkbibliotek att ta efter? Hur många skulle få ”kvalitetsstämpeln”?
källa: Svenska dagbladet, 25/11
Mats Myrstener