Kategorier
Danmark Kungliga biblioteket Vad är ett folkbibliotek?

Uppdrag granskat

I väntan på att KB tar tag i sitt folkbiblioteksansvar och ser till att vi får en bibliotekspolitik värd namnet, kan man ta del av det senaste från vår södra granne, i mycket ett föregångsland när det gäller samordnad biblioteksutveckling. En ny modell för folkbibliotek i kunskaps- och erfarenhetssamhället.
Här handlar det inte om kunder och maximerad utlåning utan om bibliotekets roll i ett globaliserat samhälle, dess förmåga att erbjuda medborgarna kunskap, redskap, inspiration och kreativt utrymme.
Det är just detta med bibliotekets samhällsuppdrag som måste lyftas fram och konkretiseras och förverkligas innan det är för sent och rubbet är utleasat till lägstbjudande.

Ingrid Atlestam

Kategorier
Kungliga biblioteket

Till saken!

Nu är stavningen rättad i annonsen om ny riksbibliotekarie, och givetvis var det inte det som var huvudsaken i min kritik, det var ju mer kuriosa. Som dyslektiker är jag mycket störd av vissa plumpa kommentarer till denna pinsamhet, som nu är borta och istället är det vissa skriverier som blivit pinsamma.
Utan det väsentliga är det som Gunlög Thorstensson, som vanligt mycket välformulerat, skriver på BIBLIST: Låt oss diskutera innehållet i annonsen istället för formen. Tyvärr är det ofta där man hamnar i ”biblioteksdebatten”, form istället för innehåll!
Låt det handla om riksbibliotekariens uppdrag och KBs nya ansvar för folkbiblioteksvärlden!

Ingrid Atlestam

Kategorier
Kungliga biblioteket

Vem vill bli RIKSBIBLIOTIKARIE?

Tjänsten som Riksbibliotekarie är utlyst med en mer än pinsam annons, vad gäller såväl stavning som innehåll.
KBs nya samordningsuppdrag är tydligen helt okänt, eller är det bara ovidkommande? Man söker
en Chef och Byråkrat med Akedemiska försänkningar.

Bäva månde folkbiblioteksvärlden!

Ingrid Atlestam

Kategorier
film Kungliga biblioteket

Digitalt filmarkiv på KB

se länk
http://filmarkivet.se/

Kategorier
Kungliga biblioteket

Bibliotekarier på film

Efter första avsnittet på TV-dramatiseringen av KB-mannens härjningar på Kungliga biblioteket i Stockholm 2004 kan man bara förundras över hur långt från biblioteksvardagen filmens gestalter rör sig.
Den karriär- och statuskåte huvudpersonen, spelad av Gustaf Skarsgård, sitter mest och stirrar på sitt tomma arbetsbord i det första avsnittet. Vad arbetar han med? Vad gör egentligen en bibliotekarie på Kungliga biblioteket? Ja, inte blir man klokare när man ser honom och hans kollegor gestaltade på film.
Är vårt yrke verkligen så medialt oglamoröst? Vi räddar ju varken folk till kropp (som läkare och sjuksköterskor) eller själ (som präster och psykologer). Fast det senare kan nog diskuteras, om man nu tror att det skrivna ordet kan rädda liv? Det finns nog de som skulle kunna hävda det.
Själv kan jag inte komma på en enda riktig bibliotekarie på film, där man verkligen får se hur vederbörande arbetar, utom sjukhusbibliotekarien i P.C. Jersilds Babels hus. Finns det någon motsvarande författare idag, med samma genomslag i det politiska samtalet? Som inte bara dansar i TV4 eller låter sig intervjuas av Skavlan?
Mats Myrstener
Bild: Bibliotekarien i Star Wars, Jocasta Nu, hjälper en låntagare.