Kategoriarkiv: Kungliga biblioteket

Tips: Öppen föreläsning om Valfrid Palmgren

PENTAX Image

Bibliotekspionjären Valfrid Palmgren. Foto: Ferdinand Flodin

 

Välkomna till Kungliga biblioteket och en föreläsning om Valfrid Palmgren

Onsdagen den 30 augusti kl 17.30 inleds KB:s föreläsningsserie ”Berättelser från KB” med ”Valfrid Palmgren, en stridbar pionjär”. Valfrid Palmgren anställdes vid Kungliga biblioteket år 1905. Hennes arkiv, som finns på KB, visar nya sidor av en modig och stridbar bibliotekspionjär, kvinnorättskämpe, folkbildare och lexikograf.

Lena Lundgren, en av författarna till boken ”Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren Munch-Pedersens liv och verk” (2015), har med stöd av Svensk biblioteksförening ordnat arkivet, som nu är tillgängligt för forskning.

Mer information liksom höstens övriga programkvällar finns på KB:s hemsida

Varmt välkomna!

Peter Axelsson

Länkar:

Höstens föreläsningar: revolution, trolleri och litteratur i världsklass (KB)

Lär dig mer om Valfrid Palmgren och svensk bibliotekshistoria (BiS)

Plikten framför allt?

Medan biblioteksmuseet gett ut en liten läcker jubileumsbok  så har KB satsat på en diger lunta med titeln Information som problem – medieanalytiska texter från medeltid till framtid  för att uppmärksamma att det är 350 års sedan pliktleveranslagen kom till.

Det är en imponerande trycksak med stor verkshöjd, snygg formgivning och spännande illustrationer. Titeln täcker väl in innehållet men det knappast går att recensera på ett meningsfullt sätt! Personligen fastnade jag för så vitt skilda kapitel som Esko M Laines ”Läsandet i Finland under 1700-talet – kontroll och attityder” och Rasmus Fleischers ”Robotarnas kapprustning. Om spam i en när-och bokhistorisk kontext.”

Tack KB för boken med rafflande läsning,  som delades ut när jag råkade stanna till och lyssna i montern på bokmässan!

Ingrid Atlestam

Vem vill sponsra KB?

Kungliga biblioteket har nu också fått i uppdrag att börja spara elektroniskt, till att börja med från fyrtio olika publicister på nätet. Men några extra pengar har man inte fått, så nu söker man sponsorer istället.

Redan i Bibeln står visst att det som bygges på lösan sand osv. Det visste redan Valfrid.

Mats Myrstener

Kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken

”Kvalitetsrekommendationer för de allmänna biblioteken” gäller folkbiblioteken i Finland och innehåller referensramar för utvärderingen av biblioteken, nya kvalitetsbeskrivningar och normerande rekommendationer.

Detta borde vara högprioriterad läsning för alla som har ansvar för folkbibliotek i Sverige och då speciellt de nya ansvarspersonerna på KB.

Man behöver inte uppfinna hjulet själv utan höj blicken och lär av grannarna i öster!

Ingrid Atlestam

Uppdrag granskat

I väntan på att KB tar tag i sitt folkbiblioteksansvar och ser till att vi får en bibliotekspolitik värd namnet, kan man ta del av det senaste från vår södra granne, i mycket ett föregångsland när det gäller samordnad biblioteksutveckling. En ny modell för folkbibliotek i kunskaps- och erfarenhetssamhället.
Här handlar det inte om kunder och maximerad utlåning utan om bibliotekets roll i ett globaliserat samhälle, dess förmåga att erbjuda medborgarna kunskap, redskap, inspiration och kreativt utrymme.
Det är just detta med bibliotekets samhällsuppdrag som måste lyftas fram och konkretiseras och förverkligas innan det är för sent och rubbet är utleasat till lägstbjudande.

Ingrid Atlestam