Kategoriarkiv: Kungliga biblioteket

Tips: Öppen föreläsning om Valfrid Palmgren

PENTAX Image

Bibliotekspionjären Valfrid Palmgren. Foto: Ferdinand Flodin

 

Välkomna till Kungliga biblioteket och en föreläsning om Valfrid Palmgren

Onsdagen den 30 augusti kl 17.30 inleds KB:s föreläsningsserie ”Berättelser från KB” med ”Valfrid Palmgren, en stridbar pionjär”. Valfrid Palmgren anställdes vid Kungliga biblioteket år 1905. Hennes arkiv, som finns på KB, visar nya sidor av en modig och stridbar bibliotekspionjär, kvinnorättskämpe, folkbildare och lexikograf.

Lena Lundgren, en av författarna till boken ”Böcker, bibliotek, bildning: Valfrid Palmgren Munch-Pedersens liv och verk” (2015), har med stöd av Svensk biblioteksförening ordnat arkivet, som nu är tillgängligt för forskning.

Mer information liksom höstens övriga programkvällar finns på KB:s hemsida

Varmt välkomna!

Peter Axelsson

Länkar:

Höstens föreläsningar: revolution, trolleri och litteratur i världsklass (KB)

Lär dig mer om Valfrid Palmgren och svensk bibliotekshistoria (BiS)

Plikten framför allt?

Medan biblioteksmuseet gett ut en liten läcker jubileumsbok  så har KB satsat på en diger lunta med titeln Information som problem – medieanalytiska texter från medeltid till framtid  för att uppmärksamma att det är 350 års sedan pliktleveranslagen kom till.

Det är en imponerande trycksak med stor verkshöjd, snygg formgivning och spännande illustrationer. Titeln täcker väl in innehållet men det knappast går att recensera på ett meningsfullt sätt! Personligen fastnade jag för så vitt skilda kapitel som Esko M Laines ”Läsandet i Finland under 1700-talet – kontroll och attityder” och Rasmus Fleischers ”Robotarnas kapprustning. Om spam i en när-och bokhistorisk kontext.”

Tack KB för boken med rafflande läsning,  som delades ut när jag råkade stanna till och lyssna i montern på bokmässan!

Ingrid Atlestam