Kategoriarkiv: kulturprogram

Skönsång och bibliotek

Trots mitt operaintresse lockas jag inte av den borgerliga idén i Stockholm, att nu när det inte blev något nytt Stadsbibliotek, så vill man bygga ett nytt och dyrt Operahus istället, vid Slussen. Ett sådant skulle då förstås kunna sponsras av rika direktörer, ungefär som nya operan i Köpenhamn, som finansierades av ägaren till lågbudgetflyget Maersk Air. Men var finns den kapitalist som likt KA Wallenberg, Beijer eller gamle Dickson vill offra några miljoner på ett nytt stadsbibliotek i Stockholm?
Jaja, vi får väl be Christer Hermansson, allas vår kulturchef (bilden) att skriva en opera som bygger på hans böcker. Den skulle kunna bli rätt kul tror jag. Kulturchefen själv spelar förstås huvudrollen.
Sen såg jag nu på TV att Folkets hus-rörelsen numera satsar på opera från Metropolitan i New York. Det har blivit en framgång, precis som ljudböckerna blivit på vägkrogarna längs E4:an. Och det räddar förmodligen ett antal Folkets hus från att tvingas lägga ner.
Påhittigt, populärt, faktiskt folkbildande, och bland publiken i Skene Folkets Hus sågs t.o.m. ett antal minkpälsade äldre damer, som nog aldrig varit på Folkets hus förut i hela sitt liv. Tala om att bryta barriärer i det nya folkhemmet. Än finns det hopp.
Mats Mystener

Apropå mångkultur…

… så hittade jag en tegelsten i vårt biblioteks hylla för begagnade böcker till salu. ”Agenda för mångkultur”, en programförklaring och kalendarium över 350 olika aktörers planerade aktiviteter under mångkulturåret 2006.
Den gavs ut som en SOU 2005:91, och är på imponerande 769 sidor.
Vore intressant att veta vad som hände sen? Hur mycket av det som föreslås i utredningen har den borgerliga regeringen genomfört eller åtminstone uppmärksammat under den gångna mandatperidoen?
Mats Myrstener

"Boka ditt liv?"

I Svensk bokhandel 2/2010 läser jag om en ny trend, ”bookyourlife”. Ett förlag anordnar ett offentligt boksamtal i samarbete med en privat organisatör, i Sverige heter hon Carina Nunstedt.
Hittills har man prövat det i Stockholm och Göteborg och främst med bestsellerförfattare. Men man kan tänka sig alla slags arrangemang i framtiden.
Kundkretsen är främst kvinnor 40+, man får signerade böcker av författaren, dricker vin, och umgås. Författare som engagerats är t.ex. Jo Nesbö, Hanne-Vibeke Holst, Michael Nyqvist och Liza Marklund. Man tror att det är en trend på uppåtgående.
Men det är inte gratis, ca 250 .- för ”deckardrinkar”, 395 :- för en ”helkväll”. Deltagarna får också med sig en ”goodiebag”, med skönhetsprodukter, DVD-filmer, eller en pocketbok.
Det låter väl som ett bra koncept för en framtida borgerlig kulturpolitik? För kultur ska ju inte vara gratis, eller hur?
Mats Myrstener

Bibliotek, ett kapitel för sig

Så här skriver Vänsterpartiet i sitt nya kulturpolitiska program, Kulturkompassen, om bibliotek:

Bibliotek
Folkbildningen och folkbiblioteken hör till grundvalarna i ett demokratiskt samhälle.
Biblioteket garanterar alla i samhället avgiftsfri tillgång till ett allsidigt utbud av texter
och kunskapskällor. På senare tid har dock biblioteken utsatts för allvarliga nedskärningar.
Många friskolor saknar dessutom skolbibliotek.
Ett växande problem är utläggningen av bibliotek på entreprenad. Hur går det med
insynen, allsidigheten och neutraliteten om bibliotek drivs på entreprenad? Hur blir
det med samhällsansvaret, medborgarengagemanget och demokratin? Vem tar ansvar
för servicen till gamla? Till dem som har olika former av läshinder och andra verksamheter
som inte är kortsiktigt lönsamma? Vem tar ansvar för att motverka kunskapsklyftor
och segregation, vem erbjuder komplement till ett kommersiellt eller lokalt
utbud?

En nationell biblioteksplan
Vänsterpartiet vill säkra tillgången till bibliotek för alla i samhället. Avgörande är då
avgiftsfri tillgång till boklån och bibliotekets övriga service, men också uppsökande
verksamhet. Bibliotekslagen ska garantera att människor avgiftsfritt kan tillägna sig
olika medier, inklusive elektroniska, på lika villkor. Den ska också trygga att biblioteken
hålls fria från inflytande av marknadskrafterna och kommersiella intressen.
En nationell biblioteksplan ska tas fram för alla offentligt ägda eller stödda bibliotek,
således även högskole- och folkhögskolebibliotek. Den ska samordna systemen
och skapa överskådlighet i biblioteksfloran och säkerställa en likvärdig biblioteksstandard
och biblioteksservice över hela landet.

Vad Vänsterpartiet vill
• En nationell biblioteksplan tas fram innefattande samtliga offentligt ägda eller
stödda bibliotek.
• Alla kommuner åläggs att formulera lokala biblioteksplaner som innefattar lässtimulerande
åtgärder och tillgång till digitala medier. Genusperspektiv ska tillämpas
när det gäller mediebestånd och lässtimulering.
• Bibliotekslagen skärps så att bibliotek även måste finnas i mindre samhällen och
på orter och i stadsdelar där behovet är särskilt stort. Öppettiderna anpassas till
när människor har tid att besöka biblioteket och bokbussar återinsätts i glesbygd.
• Biblioteken ska bedriva uppsökande verksamhet och bibliotek inrättas på arbetsplatser,
vård- och andra institutioner, även fängelser, och ett särskilt statligt stöd
till detta införs.
• Biblioteksersättningen ska behållas och stärks

Tja det var väl hysat, men varför står det i kapitlet om läsning och litteratur, bibliotek är ju så mycket mer, varför inte ett eget kapitel, eller mer om bibliotek i de andra kapitlen??? Läs hela programmet!

Ingrid Atlestam

V vill satsa på bibliotek

En gammal nyhet som jag såg först nu var Vänsterpartiets kulturprogram som togs i våras och innehåller radikala förslag om folkbiblioteken. Ur innehållet: Friskolors tillstånd ska villkoras mot satsningar på bibliotek och kultur. Alla kommuner ska åläggas att formulera biblioteksplaner, satsa på lässtimulerande åtgärder och digitala medier. Man vill också ha ett genusperspektiv på mediebeståndet. Man vill ha fler bokbussar, och bibliotekslagen bör skärpas. Uppsökande biblioteksverksamhet ska uppmuntras, bl.a. på arbetsplatser och institutioner: statligt stöd för detta bör införas.
Samtidigt har (S) i Stockholm tagit fram en handlingsplan för satsningar på böcker och litteratur i Stockholm. Mest vill man satsa på skolbibliotek och förskolebibliotek. Samt även stödja LO:s projekt ”Läs för mig pappa” som man menar varit framgångsrikt. (Ett annat sådant fackligt projekt som lyckats är Transportarbetarförbundets satsning på uthyrning av talböcker på CD-skivor till långtradarchaufförer vid s.k. ”vägkrogar”.)
Mats Myrstener