Kategorier
Folkbildning Gallring Kristdemokraterna Malmö stadsbibliotek

Göran Hägglund stödjer också biblioteken

Göran Hägglund (Kd) ger sig också in på Newsmill och ger sitt stöd åt folkbibliotekens folkbildande verksamhet. Han är kritisk till Malmö stadsbiblioteks storgallring. Läs:
http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/24/bibliotikariernas-poppighet-hotar-var-kulturskatt
Man behöver inte hålla med Göran Hägglund i sak för att ändå tycka att det är remarkabelt när en högt uppsatt politiker uttalar sig i kultur-, folkbildnings- och biblioteksfrågor. Man önskar att fler politiker skulle ta upp den kastade handsken. Våga ta en kultur- och folkbildningsdiskussion.
Mats Myrstener